ARTIKLER


Lønforhøjelse skal lokke direktør til Vilnius

EU's Institut for Ligestilling bliver mindst et år forsinket. Kommissionen fandt ingen kvalificerede ansøgere.
Af Åge Skovrind
20. marts 2008

Det skulle fungere fra den 19. januar i år. Men indtil nu er der hverken fundet lokaler eller ansat så meget som en eneste medarbejder.

EU-Kommissionen fremhæver oprettelsen af et institut for ligestilling som et stort fremskridt. Men over et år efter beslutningen om at oprette det er der endnu ikke ansat en direktør. Og uden direktør ingen medarbejdere. Stillingen havde ansøgningsfrist 4. juni 2007, men Kommissionen mente ikke at der var tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere. Hvor mange der havde søgt, og hvor mange af dem der var kvalificerede, oplyser Kommissionen af princip ikke noget om, lyder beskeden fra Katharina von Schnurbein, talskvinde for den tjekkiske socialkommissær Vladimir Spidla.

30 medarbejdere i 2013

Instituttet skal hjælpe med til at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder på alle områder af EU's politik og i medlemslandenes praksis. Det skal ske ved at indsamle og formidle information og erfaringer, og dermed også skabe øget bevidsthed om kønsmæssig ligestilling og bekæmpe diskrimination. Til instituttet skal knyttes et forum af ligestillingseksperter fra medlemslandene. Instituttet skulle starte med 15 ansatte i 2007 og vokse til 30 medarbejdere i 2013. For perioden 2007-2013 er der afsat næsten 400 millioner kroner.

Instituttet skal ligge i Litauens hovedstad Vilnius. Og netop placeringen i udkanten af Europa kan ifølge den danske EU-parlamentariker Britta Thomsen være en forklaring på at der ikke er kommet ansøgere nok. Placeringen af instituttet blev handlet af mellem regeringslederne på topmødet i december 2006. Ingen andre institutter er placeret i de baltiske lande, mens for eksempel miljøagenturet ligger i København, fødevareagenturet i Parma og medicinalagenturet i London.

Lønforhøjelse

I midten af februar var stillingen som direktør i Vilnius endnu ikke genopslået, men det vil ske meget snart, oplyser departementschef Vibeke Abel i Beskæftigelsesministeriet.

Hun er en af de 19 personer som er udpeget til instituttets bestyrelse. Det er bestyrelsen som i sidste ende skal ansætte direktøren. Vibeke Abels gæt er, at det tidligst kan ske i slutningen af 2008 på grund af det »meget grundige ansættelsessystem«. For at tiltrække flere ansøgere har Kommissionen besluttet at opgradere stillingen en lønramme. Direktøren vil dermed få en basisløn på cirka 93.000 skattefri kroner om måneden (hvortil kommer en række tillæg). Direktørlønne i de andre, men noget større EU-institutter, ligger på samme niveau.

Bestyrelsen holdt sit andet møde i Vilnius i starten af februar hvor man bl.a. kiggede på egnede bygninger til instituttet. De bedste lokaler ligger ifølge Vibeke Abel i et tidligere stormagasin i byens centrum, men det vil kræve en stor ombygning før de kan tages i brug. Så også af den grund må vi vente lidt endnu.