ARTIKLER


Ny EU-dom støtter løndumping og undrkender FN-konvention

Domstolen har i en dom meddelt Niedersachsen, at man ikke kan forlange, at en polsk virksomhed skal udbetale overenskomstmæssig løn.
Af Staffan Dahllöf
17. august 2008

En tredje afgørelse fra EF-domstolen efter Viking Line-sagen og Vaxholm-sagen begrænser mulighederne for at modvirke løndumping. Det er den tyske delstat Niedersachsen som har fået at vide at man ikke måtte forlange den fulde overenskomstmæssige løn af en polsk virksomhed. Det polske firma PKZ havde kun betalt lidt under halvdelen af hvad ansatte ellers tjener ifølge den gældende overenskomst. Da PKZ blev afkrævet at betale fuld løn og en bod, gik firmaet konkurs, men firmaets advokat Dirk Rüffert anlagde sag mod delstaten. Han har nu fået ret af EF-domstolen og en principiel afgørelse opkaldt efter sig. Konklusionen i Rüffert-sagen er at en offentlig myndighed i sine byggekontrakter kun må forlange overholdelse af de overenskomster som gælder for alle i hele landet, men ikke kræve løn som svarer til det faktiske niveau lokalt. Rüffert-sagen bekræfter derved fortolkningen af EU’s Udstationeringsdirektiv fra afgørelsen i den svenske Vaxholm-sag: Den mindsteløn som omtales i direktivet, er et loft for hvad myndigheder eller fagforeninger kan forlange af gæstende virksomheder. Det er ikke et gulv for faglige krav. Mindsteløn skal i virkeligheden forstås som maksimumsløn. LO og DA har fæstet sig ved at Rüffert-afgørelsen ikke umiddelbart er relevant i Danmark fordi ingen danske overenskomster bliver almengyldige ved lov. FTF har en skarpere kommentar: »Afgørelsen er endnu et alvorligt anslag mod den danske aftalemodel, og jeg finder det yderst betænkeligt at domstolen igen sætter EU-lovgivningen over nationale regler og dermed udfordrer den danske aftalemodel,« udtaler formand Bente Sorgenfrey. Rüffert-afgørelsen sætter også spørgsmålstegn ved ILO-konvention nummer 94 (FN’s Internationale Arbejdsorganisation) om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Danmark, men ikke Tyskland, har undertegnet ILO-konventionen som EF-domstolen nu har dømt er i strid med retstilstanden i EU. (Rüffert-dommen og en pressemeddelelse fra domstolen kan læses på curia.europa.eu) Læs mere om problemstillingen ved de to tidligere arbejdsretsdommer i NOTAT om konkurrence og job, februar 2008 eller søg på Vaxholm i artikelarkivet på www.notat.dk