ARTIKLER


Ny lov bruges mindre end forventet

Kun halvt så mange aborter som forudset. Det er status efter et halvt år med fri abort i Portugal.
Af Åge Skovrind
23. marts 2008

Ved udgangen af december 2007 var der registreret 6.000 legale aborter i Portugal. Før den nye abortlov trådte i kraft 15. juli sidste år havde sundhedsmyndighederne ellers forudset omkring 20.000 aborter om året. Ud fra en sammenligning med andre EU-lande regnede man derfor med mellem 10.000 og 12.000 aborter på et halvt år.

Formanden for den nationale sundhedskommission for svangerskab og nyfødte, Jorge Branco, kalder tallene opmuntrende og tilføjer at langt de fleste blev gennemført som medicinske aborter og ikke kirurgiske – med andre ord blev de gennemført tidligt i svangerskabet. I Danmark er der flest kirurgiske aborter.

Den nye lov fungerer tilsyneladende uden større problemer. To tredjedele af aborterne er gennemført på offentlige hospitaler. Tre private klinikker er autoriseret til at foretage aborter.

Folkeafstemning

Den nye abortlov blev vedtaget i april 2007 efter en folkeafstemning i februar. I folkeafstemningen sagde næsten 60 procent ja til at give kvinden ret til abort indtil den 10. uge i graviditeten. Men stemmedeltagelsen var kun på 43,6 procent og dermed lavere end de nødvendige 50 procent for at gøre resultatet bindende.

Alligevel besluttede den socialdemokratiske regering under José Socrates at bruge sit parlamentariske flertal til at få vedtaget den nye lov. Tidligere var abort kun tilladt i tilfælde af voldtægt, defekt foster eller hvis kvindens liv var i fare.

Katolsk modstand

Modstanden mod lovændringen kom især fra den indflydelsesrige katolske kirke som argumenterede for at regeringen hellere skulle gøre noget for at øge fødselstallet end at slække på forbuddet mod abort. En enkelt præst truede med at udstøde katolikker af kirken hvis de stemte for den nye lov, og biskoppen af Braga sammenlignede abort med henrettelsen af Saddam Hussein. Over 90 procent af portugiserne ser sig selv som katolikker.

Portugiserne havde allerede en gang tidligere stemt om fri abort. Det var i 1998 hvor et snævert flertal stemte for at bevare den restriktive lovgivning. Næsten 7 ud af 10 vælgere blev hjemme, så heller ikke dengang var resultatet bindende.

Socialdemokraterne skiftede holdning

Den største forskel på afstemningen i 1998 og 2007 var et skifte i holdningen hos det socialdemokratiske parti. Selv om partiet ikke kom med en officiel anbefaling, så gik de fleste medlemmer aktivt ind i kampagnen for et ja til fri abort – herunder premierminister Socrates. I parlamentet var det kun det konservative folkeparti som direkte tog afstand fra forslaget. Desuden var mange flere kampagnegrupper aktive i 2007. En række retssager mod kvinder som havde foretaget abort, medvirkede også til en udbredt sympati i befolkningen for kvinderne og for en reform.

Før den nye lov hævdede tilhængere af fri abort at op mod 10.000 kvinder hvert år kom under lægebehandling efter komplikationer efter illegale aborter, flere af dem med døden til følge. Der var også mange portugisiske kvinder som rejste til Spanien for at få foretaget abort.

Gratis kondomer

Samtidig bliver adgangen til gratis prævention nu nemmere i Portugal. Det er allerede muligt at få gratis kondomer på sundhedscentre over hele landet. Hidtil er de imidlertid kun blevet udleveret i begrænset antal og kun efter konsultation. Nu bliver ordningen ændret, så alle kan få gratis kondomer – uden begrænsninger og uden begrundelse.

Hvad angår seksualundervisning i skolerne er der dog meget tilbage at ønske. Emnet skal ifølge loven integreres i alle fag, men sidste år konkluderede en arbejdsgruppe at det ikke fungerer i praksis.