ARTIKLER


Sådan fordeles landbrugsstøtten

Halvdelen af EU's landbrugsstøtte går til fire lande, De nye medlemslande får forholdsvis lidt.
Af Kenneth Haar
17. august 2008

Tabellen viser hvordan landbrugsstøtten var fordelt i 2006 mellem EU’s medlemslande. Fire lande står alene for over halvdelen af støtten. Frankrig indtager suverænt førstepladsen med over 20 procent og er traditionelt fortaler for at fastholde støtteordningerne. Tyskland er også stormodtager, men betaler samtidig det største kontingent til EU og ønsker mere medfinansiering fra medlemslandene.

Den største forandring i årene fremover vedrører de nye medlemslande i Øst- og Centraleuropa. Da de blev medlemmer i 2005 (Rumænien og Bulgarien i 2007) fik de i starten kun 25 procent af støtteniveauet. Støtten optrappes til samme niveau som de øvrige lande frem til 2013 hvor det nuværende langtidsbudget udløber. Landbruget spiller en stor rolle i de nye lande.

Optrapningen skal ske uden at den samlede budgetramme udvides. Det betyder at støtten til de gamle lande bliver lidt mindre.

Indtil 2013 bliver der kun foretaget justeringer inden for budgetrammen. Men allerede i 2009 kommer der en generel gennemgang af budgettet hvor landbrugsstøttens fremtid er i spil.

Uenigheder om reformer hænger i høj grad sammen med den erhvervsmæssige betydning landbruget har i de enkelte lande, men også med den meget forskellige landbrugsstruktur og forskelle i produktivitet.

Et af de mest kontroversielle forslag har været at skære i støtten til de største modtagere og i stedet bruge pengene til udvikling af landdistrikterne. I marts 2008 blev et forslag fra Kommissionen afvist af landbrugsministrene. Modstanden kom især fra Tyskland og England hvis landmænd ville blive ramt særlig hårdt. Tjekkiet, Danmark, Ungarn, Letland, Rumænien og Slovakiet talte også stærkt imod.

Mange af de tidligere kommunistiske stater har bevaret en landbrugsstruktur med store landbrugsejendomme, nu blot i privat eje.

Frankrig 20,3%

Spanien 13,4%

Tyskland 13,2%

Italien 11,0%

Storbritannien 8,7%

Grækenland 6,2%

Polen 4,3%

Irland 3,5%

Østrig 2,6%

Holland 2,5%

Danmark 2,3%

Portugal 1,9%

Sverige 1,9%

Belgien 1,9%

Ungarn 1,7%

Finland 1,6%

Tjekkiet 1,0%

Litauen 0,6%

Slovakiet 0,6%

Letland 0,3%

Slovenien 0,3%

Estland 0,2%

Luxembourg 0,1%

Cypern 0,1%

Malta 0,0%