ARTIKLER


Støtte til konfliktret i ny dansk EU-aftale

Partierne i Folketinget er blevet enige om, at de vil bekæmpe EU-forslag, der svækker den danske arbejdsmarkedsmodel. De vil heller ikke bruge flere penge på militæret.
Af Staffan Dahllöf
24. april 2008

Samtlige partier i Folketinget har nu markeret at man vil tage konfliktretten i forsvar som en vigtig del af den danske arbejdsmarkedsmodel.

»Partierne vil derfor vende sig mod EU-tiltag, der er i modstrid med konfliktretten,« er regeringen (V+K) sammen med S, SF, RV og NA blevet enige om at mene. Den markering er nedfældet i en syv sider lang aftale om hvordan de seks vurderer og fortolker Lissabon-traktaten.

Et andet flertal (S+DF+SF+EL) har tidligere krævet en afklaring eller garanti for at bevare konfliktretten efter dommene i Vaxholm- og Viking Line-sagen – inden Folketinget ratificerer den ny traktat.

Den ny sekspartiaftale om Europapolitikken er en opdatering af en tidligere aftale fra 2004. Dengang blev aftalen lavet mellem de fem partier som gik ind for forslaget til EU-forfatning.

Den ny aftale, nu med Ny Alliance, omhandler de politikområder hvor partierne ser positivt på at benytte Lissabontraktatens mulighed for at gå fra enstemmighed til flertalsafgørelser (for eksempel vedrørende miljø- og energiafgifter). Aftalen definerer tilsvarende de områder hvor man vil bevare enstemmigheden selv om flertalsbeslutninger er en mulighed (visse arbejdsmarkedstiltag). De konkrete områder er de samme som blev gennemgået i NOTAT nr. 1197 om Lissabon-traktaten.

De seks partier mener også at Lissabon-traktatens forpligtelser til forbedring af den militære kapacitet ikke skal medføre en forøgelse af forsvarsudgifterne. »Målet kan nås på anden vis,« skriver de.

Aftalen konstaterer at de danske EU-forbehold er fastholdt og at en ændring kræver folkeafstemning.

Den ny aftale er i hovedsagen en kopi af den gamle aftale som blev gennemgået i NOTAT nr. 1197 om Lissabon-traktaten. Aftalen kan læses på Statsministeriets hjemmeside (stm.dk) og på http://www.eu-oplysningen.dk/