ARTIKLER


Sygeshopping – og business

EU's domstol har fastslået, at patienternes rettigheder hører ind under det indre marked. Hvad betyder det for det danske sundhedsvæsen?
Af Erling Böttcher
29. november 2008

Denne udgave af NOTAT ser på et område af stor betydning for alle danskere, nemlig fremkomsten af en privat sundhedssektor i Danmark, og sammenhængen med den europæiske udvikling.

Sundhedsudgifterne sluger en stadig større del af nationalindkomsten i de fleste lande. Og der er masser af penge på spil. I offentlige skattebetalte systemer som det danske, har politikerne det overordnede ansvar. De skal kunne svare på, hvem og hvad pengene går til, og om vi får det bedst mulige ud af dem. Sygdomme er ligeledes et stort marked for medicinalfirmaerne, og i mere privatiserede systemer også for sygeplejefirmaer og forsikringsselskaber.

EU har formelt ikke med sundhedspolitik at gøre. I traktaten står direkte at det er medlemslandenes ansvar. Men EU har med markedet at gøre – og hvor begynder og ender så markedet hvad angår sygdomme?

EU's domstol har med en række skelsættende domme afgjort at også patienter er omfattet af markedssystemet. EU-Kommissionen har nu fulgt trop med et forslag til direktiv om ret til grænseoverskridende sundhedsydelser. Med direktivet i hånden skal de syge kunne shoppe rundt i hele Unionen efter hurtigste og bedste behandling, og samtidig lade det hjemlige system betale.

Det lyder godt, og er umiddelbart i tråd med den hjemlige udvikling med patienten i centrum, fritvalgsordninger, ventetidsgarantier og private sundhedsforsikringer. Men hvem vinder og hvem taber? Er vinderne de store private aktører på det europæiske marked og den patient som kan bruge systemets valgmuligheder? Er taberne de som ikke kan betale eller udnytte mulighederne?

De danske politikere er stærkt skeptiske. Hvad vil det koste? Og vil det i sidste ende blive dyrere for samfundet, uden egentlig at give mere sundhed samlet set?

Desuden: Hvem skal bestemme? Hvilken kompetence får Unionen for fremtiden hvis direktivet vedtages? Ofte gemmer djævelen sig i detaljen. En af dem er at EU-Kommissionen vil få vidtgående magt til igennem sine komitÈer at styre udmøntningen af direktivet.

NOTAT lægger med dette nummer op til debat om et direktiv og en udvikling som vil blive debatteret i de kommende mange måneder – og som med garanti vil spille en vigtig rolle i kampagnen op til EU-Parlamentsvalget den 7. juni 2009.

God læse- og debatlyst.