ARTIKLER


EU får stort bjerg af smør

Det er blevet så svært at sælge smør, at EU har måttet sørge for opkøb af 20 procent af produktionen. Et smørbjerg er under udvikling.
Af Sven Skovmand
30. april 2009

Efter at EU's landbrugsstøtte blev omlagt fra produktstøtte til direkte tilskud, har problemet med overskud af fødevarer været væsentlig mindre end før.

Den internationale krise har imidlertid ændret på dette forhold, og ifølge Jyllands-Posten for 16.4.2009 har EU nu købt og oplagret 51.000 tons smør og givet tilskud til privat oplagring af 68.000 tons.

Denne oplagring svarer til 20 procent af et års produktion. Men den har ikke kunnet forhindre et dramatisk fald i priserne på smør. I Tyskland kan 250 gram smør nu fås for omkring 5 kroner i supermarkederne.