ARTIKLER


»EU og USA må lægge voldsomt pres«

Danmark skal arbejde for med styrke og i fællesskab med EU at rejse menneske-rettighedskrænkelser over for den israelske regering, siger Mogens Lykketoft, udenrigs-politisk ordfører for Socialdemokraterne.
Af Mogens Lykketoft
11. juni 2009

Hvem har ansvaret for at fredsprocessen er gået i stå?

»Ingen af parterne har eneansvar. Men Israel har opretholdt besættelsespolitikken og i strid med verdenssamfundet fortsat udvidet bosættelserne på besat område. Ved ikke at give de moderate palæstinensiske ledere substantielle indrømmelser der letter levevilkårene for deres folk og giver perspektiv for en fair fredsløsning, har Israel banet vejen for Hamas's valgsejr i 2006, splittelsen i den palæstinensiske lejr og Hamas' magtovertagelse i Gaza.«

»Den ny israelske Likud-ledede regering med ekstremisten Lieberman som udenrigsminister synes definitivt at begrave fredsprocessen, med mindre USA og EU med flere lægger voldsomt pres.«

Bør HAMAS fjernes fra EU's terrorliste?

»Hvis Hamas tager medansvar for en fælles palæstinensisk regering, der fralægger sig brug af terror og anerkender at tostatsløsningen er målet, er svaret ja. Hamas har totalt fejlvurderet Israel når de troede at raketaffyringer mod Israel kun ville blive mødt med begrænsede militære reaktioner. Dermed har man bidraget til at udløse de grusomme menneskelige og materielle tab der især ramte civilbefolkningen i den indespærrede enklave.«

Hvilke konkrete skridt kan EU tage for at lægge pres på parterne for at nå en løsning på konflikten mellem Israel og palæstinenserne?

»EU bør med langt større styrke understrege kravet om åbning for alle slags forsyninger til genopbygningen af Gaza, stop for nye bosættelser, bevægelsesfrihed for palæstinenserne, løsladelse af alle politiske fanger og fremskridt for en politisk forhandlet to-statsløsning.«

Associeringsaftalen mellem EU og Israel bygger på respekt for menneskerettighederne. Bør aftalen EU-Israel suspenderes, så længe Israel overtræder denne klausul?

»Det er vigtigt at EU har en fælles position. Derfor mener jeg ikke at aftalen skal suspenderes – men at Danmark skal arbejde for med styrke og fælles i EU at rejse menneskerettighedskrænkelser over for den israelske regering inden for aftalens rammer. «

EU besluttede på sit topmøde i december 2008 at opgradere samarbejdet med Israel til et såkaldt privilegeret partnerskab. Beslutningen er siden stillet i bero af EU efter angrebet på Gaza og valget i Israel. Mener du at der er grundlag for at opgradere samarbejdet EU-Israel?

»Nej, jeg er enig i Kommissionens beslutning om at stille sagen i bero.«

Støtter du en økonomisk boykot af Israel for at presse landets regering til at tage skridt i retning af en fredsløsning?

»Nej, jeg tror ikke at det vil virke som tilsigtet.«