ARTIKLER


Gaza-projekter bombet væk

Israels krig mod Gaza i december-januar 2008-09 kostede de europæiske skatteydere mange spildte penge.
Af Erling Böttcher
12. juni 2009

4.036 boliger blev lagt i ruiner, og 11.514 andre boliger blev beskadiget. Syv skoler blev bombet bort og andre 157 skoler blev beskadiget. Skolerne blev lukket mellem 27. december og 24. januar – 540.000 børn blev ikke undervist i perioden.

I alt blev der i løbet af den tre uger lange lynkrig ødelagt for 2,8 milliarder kroner, ifølge en detaljeret opgørelse fra det palæstinensiske selvstyre.

EU-Kommissionens kontor i Jerusalem skønner over for NOTAT at der er ødelagt for mindst 410 millioner kroner europæisk finansierede projekter siden år 2000. Alene den seneste lynkrig ødelagde for 82 millioner kroner. Kommissionen understreger at det er meget forsigtigt skøn fordi den ikke får alle oplysninger fra medlemslandene.

Værst ramt blev infrastrukturen som EU over de sidste 10 år har investeret mindst 375 millioner kroner i. Det var netop store dele af den EU-finansierede infrastruktur som blev ødelagt af israelske bombefly.

Dermed blev operation ÇStøbt Blyë endnu et led i billedet af Europa som den glade betaler – ikke til militær, men til civile og humanitære udviklingsformål. I modsætning hertil giver USA en omfattende militær støtte til Israel.

Sat på spidsen er det Europas skatteydere som betaler hvad amerikanske skatteydere betaler for at ødelægge.

Unionens støtteprogram

Nu skal Gaza genopbygges, og de europæiske skatteydere er igen i spidsen.

Der er nok at tage fat på.

Der mangler alt. Penge til at betale for elektriciteten. Medicinsk hjælp og hjælp til flytning af patienter fra Gaza til Vestbredden. Hjælp til børnene som udgør næsten halvdelen af Gazas unge befolkning.

Det gælder kampagner for at få børn i skole igen, reparationer og fremskaffelse af midlertidige undervisningslokaler, møbler såvel som lærings- og undervisningsmaterialer. Herudover projekter med skolebespisning og lokale sundhedstiltag for at imødegå det store antal fejl-og underernærede børn.

Støtte til at få gang i handel og produktion igen

Mange småvirksomheder blev skadet eller totalt ødelagt, fx butikker og smålandbrug. De kan spille en vigtig rolle i genopbygningen, men kan ikke få lån i banker.

Selvstyret udformer sammen med Kommissionen et program hvor skaderne bliver godtgjort med et engangsbeløb.

Men først og fremmest vil genopbygningen afhænge af åbningen af grænseovergangene og tilbagevenden af normal handel.

Kommissionen vil, ifølge PEGASE-pogrammets målsætninger, fokusere på:

  • El-forsyningen, som er fragmenteret på mange systemer og med høj afhængighed af Israel.

  • Affaldshåndtering. Der er både for lidt vandforsyning og spildevandshåndteringen ligger i ruiner, skidtet pumpes direkte ud i Middelhavet.

  • Vejbyggeri. Konflikten ødelagde de i forvejen dårlige vejforhold.