ARTIKLER


»Israel er for længst holdt op med at lytte til Europa«

EU's eneste funktion for tiden er at sende milliarder af sted i lommerne på det korrupte Palæstinensiske Selvstyre, mener Søren Espersen, udenrigspolitisk ordfører for Dansk Folkeparti.
Af Søren Espersen
11. juni 2009

Hvem har ansvaret for at fredsprocessen er gået i stå?

»Ansvaret har alene de palæstinensiske grupper. Der er ikke et gran af tvivl i mit sind om at Israel er parate til at diskutere hvad som helst med Det Palæstinensiske Selvstyre. Men hvis der fra palæstinensisk side hele tiden skal stilles betingelser, vil forhandlingerne aldrig reelt komme i gang. Israel har beklageligvis mistet troen på at den internationale indsats har nogen positiv betydning. Den generøse tilbagetrækning fra Gaza medførte intet andet end sikkerhedsproblemer for Israel – og den israelske befolkning er frustreret over ikke at have fået den fortjente internationale anerkendelse for tilbagetrækningen.«

Bør HAMAS fjernes fra EU's terrorliste?

»Nej, der står Hamas sikkert og godt. Hamas er en islamistisk terrororganisation som bevidst og konsekvent går efter at myrde civile – ikke alene israelske civile, men så sandelig også andre palæstinensere. Hamas har udvist en 100 procent kynisk og krysteragtig krigsførelse hvor man gemmer sig imellem civile – med det formål at spille på det internationale medie-kort når civile så dræbes. Der er intet som helst formildende i forhold til Hamas.«

Hvilke konkrete skridt kan EU tage for at lægge pres på parterne for at nå en løsning på konflikten mellem Israel og palæstinenserne?

»EU har intet som helst at byde på i forhold til at få løst konflikten i Mellemøsten – og har i øvrigt ingen som helst magtmidler hertil. Israel er for længst holdt op med at lytte til Europa, hvis eneste funktion for tiden er at sende milliarder af sted i lommerne på Det Palæstinensiske Selvstyre, som er ganske overordentligt korrupt. Det er en slags aflad, europæiske skatteydere her betaler. En aflads-erkendelse af at man intet fornuftigt kan gøre i Mellemøsten. Det er alene USA, som parterne eventuelt ville lytte til – og for Israels vedkommende vil man kun lytte til USA, såfremt der i forbindelse med en fredsslutning, som ender med en to-statsløsning, vil blive tilbudt 100 procents sikkerhedsgarantier – evt. i form af et NATO-medlemskab.«

Associeringsaftalen mellem EU og Israel bygger på respekt for menneskerettighederne. Bør aftalen EU-Israel suspenderes, så længe Israel overtræder denne klausul?

»Nej, jeg stoler ikke på disse såkaldt neutrale observatører og deres rapporter. Den israelske hær har på overbevisende vis tilbagevist snart sagt alle påstande.«

EU besluttede på sit topmøde i december 2008 at opgradere samarbejdet med Israel til et såkaldt privilegeret partnerskab. Beslutningen er siden stillet i bero af EU efter angrebet på Gaza og valget i Israel. Mener du at der er grundlag for at opgradere samarbejdet EU-Israel?

»Det er en gedigen skandale at EU har stillet opgraderingen i bero som om Israel skulle straffes for noget som helst. Det er uforståeligt at den danske regering åbenbart er med i denne beslutning, og Dansk Folkeparti vil arbejde hårdt for at samarbejdet mellem EU og Israel igen kommer tilbage på den rette kurs.«

Støtter du en økonomisk boykot af Israel for at presse landets regering til at tage skridt i retning af en fredsløsning?

»Nej, selvfølgelig ikke. Israel er det eneste demokratiske land i en region, som er fyldt op med feudale, kvindeundertrykkende og aldeles udemokratiske regimer. Og den umiddelbare forhandlingspartner, Det Palæstinensiske Selvstyre, er uden magtbeføjelser til noget som helst – og presses af en islamistisk terrororganisation, Hamas. Hvordan i alverden kan nogen i dén situation overhovedet finde på at nu skulle vi til at boykotte Israel?«