ARTIKLER


Løngabet vokser

Lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark er steget fra 2000 til 2005. Dermed er den større end lønforskellen i EU.
Af Kenneth Haar
11. februar 2009

Gabet mellem danske mænd og kvinders timeløn er blevet større, siden den nuværende regering trådte til. Lønforskellen er steget fra 15 til 18 procent fra 2000 til 2005 og faktisk er den nu større end den generelle lønforskel mellem mænd og kvinder i resten af EU.

Den store lønforskel mellem mænd og kvinder skyldes til dels det kønsopdelte arbejdsmarked, og at mænd stadig er bedre uddannet end kvinder – selv om det nu ændrer sig for de unge generationer.

»Men for de sidste 7-8 procent ved vi ikke hvad lønforskellen skyldes,« siger ligestillingskonsulent i LO, Jette Lykke Jensen.

For at kunne finde ud af det efterlyser hun kønsopdelte statistikker, så der bliver gennemsigtighed om lønnen. Da VK-regeringen trådte til i 2001 var en ny lov om kønsopdelt lønstatistikker netop vedtaget, men ikke endnu trådt i kraft. Regeringen annullerede loven og vedtog i stedet en mindre vidtgående lov. Og den er ikke god nok, mener Jette Lykke Jensen:

»Loven gælder kun de store virksomheder, og der er ikke gennemsigtighed om den enkelte virksomheds lønninger. Vi har en fornemmelse af at løngabet gemmer sig på de små og mellemstore arbejdspladser, og den nærliggende forklaring er jo at der foregår en form for diskrimination, men vi mangler simpelthen redskaber til at analysere det på virksomhedsniveau,« siger hun.