ARTIKLER


Nordiske lande nedlægger FN-styrke

SHIRBRIG-brigaden med hovedkvarter i Høvelte skal nedlægges. Regeringen forstår ikke behovet for en global fredsstyrke, mener FN-forbundet.
Af Åge Skovrind
30. januar 2009

Den 20. november sidste år blev dødsdommen afsagt over SHIRBRIG. Repræsentanter for de 16 medlemslande i FN’s multinationale hurtige udrykningsbrigade besluttede at nedlægge brigaden endegyldigt den 30. juni 2009.

Brigaden har udført flere fredsbevarende opgaver i Afrika, men aldrig som en fuld brigade (4-5.000 soldater). Brigadens opgaver er/var defineret fra en fuld brigadeindsats til planlægnings- og hjælpeopgaver. I arbejdsplanen for 2008 beskrives SHIRBRIG som et »unikt tilbud« til FN.

Danmark er værtsnation for brigaden som har hovedkvarter i Høvelte i Nordsjælland. Sammen med Sverige og Norge havde den danske regering før det afgørende møde meddelt, at man under alle omstændigheder ville trække sig ud af samarbejdet.

I en meget kortfattet erklæring fra mødet begrundes beslutningen således:

»På grund af de ændrede rammer for fredsbevarende missioner, udviklingen af FN’s behov, såvel som andre presserende operationelle forpligtelser fra medlemslandene i fredsbevarende operationer, har medlemslandene konkluderet at andre former er bedre egnede til fortsat støtte til FN.«

Uden debat

Beslutningen kritiseres stærkt af det danske FN-forbund. Formanden Jørgen Estrup kalder det endnu et eksempel på, at Danmarks regering går uden om FN.

»FN-styrken SHIRBRIG var det nærmeste vi nogensinde har været på en permanent global fredsstyrke, der havde FN som arbejdsgiver med det særlige sigte at undgå en gentagelse af katastroferne i Rwanda 1994 og Srebrenica 1995,« udtalte han i en pressemeddelelse umiddelbart efter afgørelsen.

Hans kritik deles af FN-forbundene i Sverige, Norge og Finland, som i en fælles henvendelse opfordrede til at udskyde og revurdere beslutningen. I stedet slog de til lyd for fortsat nordisk engagement i SHIRBRIG og øget vægt på fredsbevarende indsatser. Men forgæves.

»Regeringens modstand mod FN-styrken viser, at de ikke forstår behovet for en global fredsstyrke. NATO og EU kan aldrig blive en ramme for en sådan styrke. Beslutningen er truffet uden nogen reel debat og uden hensyn til protester fra de fire nordiske FN-forbund,« siger Jørgen Estrup.

Ikke efterspurgt

Han kritiserer også Socialdemokraterne og de Radikale for passivitet.

Men Socialdemokraternes forsvarsordfører John Dyrby Paulsen støtter beslutningen om at nedlægge SHIRBRIG.

»Det er en konsekvens af at det er svært at involvere andre lande. Det er en naturlig beslutning, i og med at brigaden ikke har været efterspurgt,« siger han.

Er det ikke et uheldigt signal i forhold til FN?

»Ikke når FN siger at I bruger kræfterne bedre på noget andet.«

Han afviser at beslutningen skal tolkes som et første skridt mod en dansk deltagelse i EU’s militære samarbejde, for eksempel i den nordiske kampgruppe som skal stå klar i 2010.

»Vi skal ikke opretholde SHIRBRIG, fordi det måske kan bruges som et argument for et forbehold mod at deltage i EU’s militære samarbejde. Vi må spørge, om det er noget vi får brug for eller ej. Og vi får ikke brug for SHIRBRIG,« konkluderer han.

Pengemaskine

Hans Henrik Larsen er chefsergent og arbejder som finance controller i SHIRBRIG og har i denne egenskab endnu sin daglige gang i hovedkvarteret i Høvelte. Han er opstillet som kandidat for Folkebevægelsen til EU-parlamentsvalget i juni.

Når SHIRBRIG nedlægges, vil han blive tilbudt andet job i forsvaret, men han synes det er en forkert beslutning, som ikke er gennemtænkt.

»SHIRBRIG har aldrig levet op til sit oprindelige formål. Man har aldrig været ude med fuld styrke. Missionen i Eritrea, hvor man var flest, var med en bataljon og et hovedkvarter; altså et sted mellem en tredjedel og en fjerdedel af fuld styrke. Men i takt med at tiden og betingelserne ændrer sig, kunne man definere og satse på andre typer opgaver i stedet for at nedlægge brigaden,« siger han.

I et større perspektiv ser han beslutningen som et symptom på en beklagelig international udvikling.

»Vesten vil hellere slås i NATO- og EU-sammenhæng, og betale for FN-soldater fra Indien, Bangladesh og Pakistan. De er bare ikke så godt udrustede og uddannede som vestlige soldater, men det er en pengemaskine for disse lande at sende soldater ud på FN-opgaver. Jeg mener at den vestlige verden er ved at svigte FN’s fredsbevarende missioner fuldstændigt,« siger Hans Henrik Larsen.

Nordisk kampgruppe

Om nedlæggelsen af SHIRBRIG hænger sammen med regeringens ønske om at komme med i EU’s militære samarbejde tør Hans Henrik Larsen ikke fælde en dom over. Men tanken er nærliggende:

»Regeringen er jo stærkt irriteret over forsvarsforbeholdet og vil gerne med i EU’s militære samarbejde. De andre nordiske lande deltager i EU’s nordiske kampgruppe, så jeg kan da godt have en tanke om at den danske regering er interesseret i at komme med. Svenskerne klager over de store udgifter de havde, da kampgruppen var i beredskab i første halvår af 2008, så der er vel et pres for at få flere med til at dele udgifterne. Det kunne man godt forestille sig,« siger Hans Henrik Larsen.

Fakta om SHIRBRIG:

SHIRBRIG står for Multinational Standby High Readiness Brigade.

SHIRBRIGs hovedkvarter ligger på Høvelte Kaserne i Nordsjælland. Staben består af 30 officerer og befalingsmænd af stampersonelgruppen.

Formålet er at have en fælles styrke til rådighed for FN til indsættelse i fredsbevarende operationer overalt på kloden med kort varsel.

Efter flere års forberedelser blev SHIRBRIG klarmeldt i januar 2000, og i slutningen af samme år blev brigaden for første gang indsat i operativ mission under konflikten mellem Etiopien og Eritrea. Siden har hele eller dele af brigaden været indsat under FN-kommando fire gange, senest i Sudan hvor SHIRBRIG var indsat 2004-05.

De seneste 3 år har SHIRBRIG ikke været udsendt til missioner. Imidlertid har enkeltpersoner været udstationeret ved flere lejligheder, f.eks. i Tchad i 2008. SHIRBRIG har desuden haft som supplerende opgave at støtte opbygningen af den Afrikanske Unions (AU) hurtige indsatsstyrker ved henholdsvis ECOWAS og EASBRIG.

(Læs mere på shirbrig.dk eller den uofficielle side shirbrig.org)