ARTIKLER


Tysk eks-præsident vil have ny domstol

Den tidligere præsident Roman Herzog mener, at EU går alt for vidt
Af Kenneth Haar
11. februar 2009

EU-domstolen skal stækkes. Den har vist sig at være uegnet til nogle af sine formål. Så håndfast er konklusionen fra Roman Herzog, Tysklands tidligere præsident i perioden 1994-1999. I et skarpt indlæg i avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung den 8. september 2008 svinger han verbale pisk over EU's domstol, i samarbejde med lederen af det tyske Centrum for Europæisk Politik, L¸der Gerken.

I artiklen beskriver de en række domme som »viser at EU's domstol bevidst og systematisk ignorerer centrale dele af de nationale domstoles udlægning af retten.«

En af de omtalte domme er den såkaldte »Mangold-sag« om en tysk lov der skulle skaffe flere i job. Som et led i reformer af arbejdsmarkedet og nedbringelse af arbejdsløsheden sænkede den tyske regering i slutningen af 2002 aldersgrænsen fra 58 til 52 år, for hvornår det er tilladt at indgå midlertidige arbejdskontrakter i stedet for varige kontrakter.

Ulovlig aldersdiskrimination

Hr. Mangold som kom i job på en midlertidig kontrakt, blev så utilfreds med ophøret af sin midlertidige kontrakt at han bragte den tyske lov for EU's domstol i 2003. Loven var diskrimination på grund af alder, og dermed ulovlig ifølge EU's direktiv om anti-diskrimination. Heri var EU's domstol helt enig.

Nu er det blot sådan, skriver Herzog, at EU egentlig kun skulle ordne grænseoverskridende problemer medlemslandene ikke selv kan klare, og »hvad er det grænseoverskridende problem i aldersdiskrimination?« Desuden, mener han, var og er det »medlemslandene som har kompetencen over social og arbejdsmarkedspolitik.«

Nu er Mangold-sagen sendt videre til den tyske forfatningsdomstol i Karlsruhe hvor Roman Herzog var formand i syv år. Herzog opfordrer Karlsruhe-domstolen til at stå vagt om nærhedsprincippet

»Facit er at EU-domstolen er uegnet som den der i sidste instans skal vogte over nærhedsprincippet og beskyttelse af medlemslandenes område,« skriver han og foreslår derfor en helt ny domstol, en såkaldt kompetencedomstol, som ñ uafhængigt af EU's domstol ñ skal afgøre spørgsmål om hvorvidt en sag hører til EU's eller til medlemslandenes område.

(I NOTAT's arkiv på www.notat.dk finder du to artikler om Roman Herzogs kritik.)