ARTIKLER


Autister i arbejde

Kommentar af Ole Christensen, socialdemokratisk medlem af EU-Parlamentet
Af Ole Christensen
11. marts 2010

Den forhenværende britiske premierminister Margaret Thatcher har en gang sagt om Europa-Parlamentet at det er et ’Mickey Mouse’ parlament. Med det mente Thatcher, at Europa-Parlamentet ikke som andre parlamenter har indflydelse på lovgivningen. Det er lang tid siden at Thatcher var premierminister, og det er lang tid siden at vi i Europa-Parlamentet ikke har haft indflydelse på lovgivningen. Tværtimod har vi de seneste knapt 20 år fået mere og mere indflydelse og ansvar – senest med Lissabon-traktaten der trådte i kraft 1. december 2009.

Så godt som al EU-lovgivning skal i dag igennem Europa-Parlamentet. Nogle gange kun til godkendelse, men endnu oftere som led i den fælles beslutningsprocedure, hvor vi kan ændre på lovgivningen inden den kan træde i kraft. Det betyder i praksis at vi i Europa-Parlamentet har næsten lige så meget magt og indflydelse som Ministerrådet.

Et af de områder hvor vi deler magten med Ministerrådet, er EU’s budget. Hvert år skal vi vedtage ændringer og tage stilling til om vi vil godkende det endelige budget for EU. Budgettet er for os parlamentarikere også en mulighed for at få sat EU midler af til projekter som vi finder værd at støtte. Eksempelvis lykkedes det mig sidste år at få oprettet et pilot-projekt til støtte for autister i arbejde. Jeg har i Danmark set hvordan virksomheden Specialisterne har haft held til at kombinere autisters særlige evner med god forretningssans.

Derfor synes jeg at det ville være oplagt at vi på EU-niveau gør alt hvad vi kan, for at hjælpe autister i arbejde. Derfor foreslog jeg at der blev oprettet en ny linje i budgettet. Det viste sig at være en idé som der var bred opbakning til i Europa-Parlamentet. I december sidste år kunne vi derfor vedtage EUs budget for 2010, hvori 1 million euro er øremærket til projekter der stiler mod at få autister i arbejde. Jeg er spændt på at se resultaterne når projekterne går i gang. Forhåbentligt bliver pilotprojektet startskuddet til at autister i hele EU får nemmere ved at finde arbejde der er tilpasset deres særlige evner.

Mickey Mouse parlamentet eksisterer ikke mere. Det gør til gengæld et handlekraftigt Europa-Parlament hvor parlamentarikere kæmper mod og med hinanden for et bedre Europa.