ARTIKLER


Beskidte lastbiler kan føre til svinepest

Flere og flere grise køres mellem Danmark og Tyskland. Det kan føre til udbrud af svinepest
Af Sven Skovmand
30. november 2010

Professor i virologi Åse Uttenthal fra Lindholm ved Møn advarer ifølge Landbrugsavisen for 17.9.2010 om risikoen ved, at grise køres til Danmark på lastbiler, der ikke er gjort ordentlig rene.

Smitten kan nemlig bringes videre i gødning, hvor den virus, der overfører svinepest, kan overleve i op til to måneder. Derfor er det afgørende, at alle lastbiler, der har været i berøring med grise, bliver gjort fuldstændig rene med en grundig vask og efterfølgende desinfektion. Derefter skal lastbilerne have en karantæne på 48 timer, inden de må køres til danske ejendomme.

Problemet er, at ikke alle lastbiler overholder denne regel. En kontrol ved den danske-tyske grænse viste, at der i 8 procent af de undersøgte lastbiler var rester af gødning efter vask. Åse Uttenthal opfordrer på den baggrund landmændene til kun at bruge vognmænd, som de kan stole på. Og vognmændene og bilerne må aldrig komme i forbindelse med dyr, der ikke skal forlade ejendommen, siger hun.

Et angreb af svinepest vil blive dyrt for Danmark, idet det vil betyde, at en række lande uden for EU vil lukke for importen af dansk kød. En epidemi af svinepest i Holland i 1997 kostede ifølge Landbrugsavisen 8 milliarder kroner og betød, at 8 millioner svin skulle aflives.

Danmark har ikke haft svinepest siden 1931, men det skyldes først og fremmest, at vi indtil 1980'erne havde et krav om, at indførsel af levende husdyr forudsatte, at de var i en langvarig karantæne, inden de kom ind i Danmark. Dette krav kunne imidlertid ikke opretholdes, fordi det af EU blev betragtet som konkurrenceforvridende.