ARTIKLER


Døren til Europa lukkes

EU’s asylpolitik er styrket. Det må vi forholde os til.
Af Kenneth Haar
28. december 2010

EU har sat sig for at vedtage en egentlig fælles asylpolitik i de kommende år. Det kan læses i det tommetykke Stockholm-program, der fastlægger ambitionerne for EU's udvikling på hele det retspolitiske område frem til slutningen af 2014. De politiske realiteter ser anderledes ud for tiden. Asylpolitik er en varm kartoffel, og der er så mange forskellige interesser rundt om bordet, nå ministrene mødes, at EU bevæger sig i slow motion.

Det er dog i nogen grad et synsbedrag. Nok kniber det med den fælles politik for asylansøgere, men bevogtningen af EU's ydre grænser er styrket, og et antal aftaler om tilbagesendelse til tredjelande af mennesker, der forsøger at krydse grænsen, er begyndt at virke for alvor. Dette har gjort flugten til Europa langt sværere og langt mindre tiltrækkende. Antallet af illegale grænseoverskridninger er nogle steder faldet som en sten. Og sammen med andre typer flygtninge, er antallet af asylansøgere kraftigt for nedadgående.

Danmark har et forbehold for den fælles retspolitik, men forbehold eller ej, så er Danmark med i broderparten af den politik, som nu giver resultater. Derfor er spørgsmålet herhjemme både om vi selv respekterer de internationale forpligtelser, vi har, og om EU gør det. At dørene til Europa er ved at blive lukket mod syd i Middelhavet, mod øst ved den polske grænse, og mellem Grækenland og Tyrkiet, er en vigtig del af den diskussion.