ARTIKLER


EU indgår aftale med Sydkorea om frihandel

En aftale med Sydkorea kan føree til et prisfald på biler fra dette land. Derfor får den først virkning om fem år
Af Sven Skovmand
30. november 2010

Torsdag den 16. september 2010 vedtog EU's ministerråd, at der skal indgås en frihandelsaftale med Sydkorea, der – hvis Parlamentet godkender den – vil træde i kraft den 1. juli 2011.

Aftalen indebærer, at EU og Sydkorea i løbet af denne periode skal afskaffe alle handelshindringer for 98,7 procent af deres indførsel.af såvel landbrugsvarer som industrivarer.

Aftalen skulle oprindelig træde i kraft den 1. januar 2011, men det protesterede italienerne imod. De frygtede for deres bilindustri, som i øjeblikket er beskyttet af en told på 10 procent. Efter aftalen skal denne told afskaffes for store og mellemstore koreanske vogne efter tre år og for små biler – som især Italien har en stor produktion af – efter fem år.

Hvis aftalen gennemføres, vil den være til gavn for EU's forbrugere, som vil kunne spare knap 9 procent i pris på visse typer biler og 12-13 procent på deres cykler. Aftalen vil også være til gavn for Sydkorea. Derimod vil den være til skade for lande som Japan, Kina og Indien, der ikke oplever nogen nedsættelse af deres told.

Mange økonomer betragter frihandelsaftaler af denne art som en uskik, fordi de betyder, at man omgår det internationalt anerkendte princip, at en toldnedsættelse på en vare fra ét land automatisk skal føre til en tilsvarende regel for alle andre lande efter reglerne om »mestbegunstigelse«. Aftalen med Sydkorea skal derfor nok føre til en kraftig international debat.