ARTIKLER


EU-kommissærer kæmper for fortsat støtte til kul

EU-kommissærer må ikke lade sig påvirke af deres hjemlandes interesser. Men det tager den tyske kommissær Günther Öttinger og den spanske kommissær Joaquin Almunia tilsyneladende ikke tungt.
Af Sven Skovmand
23. september 2010

Öttinger og Alminia går med fuld kraft ind for, at støtten til EU's kulminer skal fortsætte længst muligt. Det oplyser Information 18.9.2010 i artiklen »To EU-kommissærer går til kamp for penge til kul«.

Bestræbelserne går imod EU's holdning om at begrænse udslippet af CO2, idet kul udleder langt mere kuldioxid end olie og især naturgas. Men minearbejderne og deres faglige organisationer står stærkt i Tyskland og Spanien, og de kæmper for at bevare støtten til deres miner, der er så dyre at drive, at de ikke kan fungere uden offentlige tilskud.

I juni i år fremsatte Almunia forslag om, at støtten, der er på over 27 milliarder kroner om året, skal fortsætte helt til 2023. Det mødte dog så megen modstand, at klimakommissær Connie Hedegaard fik vedtaget, at støtten skulle ophøre i 2014.

Den tyske kommissær har dog ikke opgivet at få forlænget kulstøtten, der alene for Tyskland udgør cirka 15 milliarder kroner om året. Han vil dog nu »kun« have den forlænget til 2018.