ARTIKLER


EU-Parlamentet kræver fuld barselsløn

Parlamentet har vedtaget et meget vidtgående krav til fuld barselsløn. Det vil møde modstand i Ministerrådet.
Af Sven Skovmand
28. december 2010

Onsdag den 20. oktober vedtog Parlamentet, at alle kvinder skal have fuld barselsorlov i 20 uger, og at det skal være med fuld løn – også selvom de kun har været ansat i få dage. Det oplyser Berlingske Tidende i artiklen »Parlamentet viser tænder« den 21.10.2010.

Vedtagelsen er Parlamentets svar på et forslag til direktiv, der blev fremsat af Kommissionen i 2009, og som var langt mindre vidtgående. Det gik kun ud på, at barselsorloven skulle vare i 18 uger, og kvinderne skulle kun have sygedagpenge.

Da begge forslag vil pålægge medlemslandene store udgifter, vil de formentlig møde stærk modstand i Ministerrådet, og der kan gå lang tid, inden man vedtager et endeligt direktiv. Berlingske Tidende skønner, at det først vil kunne ske om fire-fem år.