ARTIKLER


EU skaber problemer for postvæsenet

På grund af pres fra lobbyister kræver EU, at al post skal være liberalieret pr. 1. januar 2011. Det ønsker Danmark at undgå.
Af Sven Skovmand
23. maj 2010

EU-kommissionen har igennem længere tid krævet, at medlemslandene skal liberalisere deres postvæsen. Det skyldes et almindeligt ønske om at skabe konkurrence, men lobbyvirksomhed spiller også en rolle.

Virksomheder, der har leveret pakker og andre forsendelser for erhvervslivet, har ønsket at kunne udvide deres virksomhed. Samtidig vil de være fri for de forpligtelser, som postvæsenet har haft til at uddele post på alle ugens seks dage og at skulle bringe post ud til alle husstande.

I første omgang mistede de statslige postvæsener deres eneret på at udbringe breve på mere end 100 gram. Fra 2005 blev grænsen nedsat til 50 gram, og det er vedtaget, at denne eneret skal bortfalde fra 1. januar 2011.

Flere lande har dog udtrykt betænkelighed ved en fuld liberalisering, og blandt dem hører nu også Danmark.

Ifølge Jyllands-.Posten for 8.4.2010 har transportminister Hans Christian Schmidt anmodet om en udskydelse af liberaliseringen, så den ikke skal træde i kraft til nytår.