ARTIKLER


Fødevareministeren vil ikke følge flertallet

Eva Kjer Hansen vil ikke forbyde bisphenol-A, trods et flertal i Folketinget. Vi må ikke for EU, siger hun.
Af Åge Skovrind
5. februar 2010

I Danmark er det Folketingets flertal som vedtager landets love. Ligeledes kan et flertal beslutte at pålægge regeringen at fremsætte en lov. Det skal regeringen så gøre, også selv om den ikke selv vil stemme for.

Men dette helt grundlæggende princip i dansk parlamentarisme står nu for skud.

Sagen handler om det organiske stof bisphenol-A. Det indgår i produktionen af klare plastikker som er næsten brudsikre, og som benyttes i for eksempel vandflasker, beholdere til fødevarer og i epoxybelægninger i konservesdåser.

Et flertal i Folketinget vedtog i maj 2009 at forbyde stoffet i sutteflasker, fordi det er under mistanke for at påvirke hjernens udvikling, adfærden og indlæringsevnen og desuden anklages for at være kræftfremkaldende.

Brug af bisphenol-A i sutteflasker er for nylig blevet forbudt i Canada.

Vil vente på EU

Venstre og Konservative stemte imod forslaget med den begrundelse at et dansk forbud strider mod EU-reglerne. Men det argument prellede af på alle andre partier. Ministeren blev pålagt at gå dansk enegang, EU-regler eller ej.

»Man er nødt til at udfordre systemet. EU er også et politisk organ som kan bevæges. Det er sådan vi kan fremskynde at der sker noget politisk,« sagde Benny Engelbrecht (S) i september til NOTAT.

Stor var derfor overraskelsen da fødevareministeren under en debat i november erklærede at hun intet har gjort, og intet har tænkt sig at gøre. Argumentet er stadig at EU-reglerne om det indre marked forhindrer os i at forbyde et produkt som er tilladt i andre EU-lande. Hun henviser til at EU’s Fødevareagentur er i gang med nye undersøgelser af stoffet, og at vi må vente på resultaterne. Men de vil tidligst foreligge i maj.

Mistillidsvotum

Langt ind i regeringens egne rækker er der utilfredshed med ministerens holdning og en frygt for at den udvikler sig til en tabersag. Enhedslisten, som stod bag forslaget, har bebudet en forespørgselsdebat og truer med at stille et mistillidsvotum til ministeren, hvis hun fortsat nægter at følge flertallet.

I december udtalte Jørn Dohrmann fra Dansk Folkeparti: »Det vil være dumt hvis ikke fødevareministeren nu retter ind. Ellers bliver hun nødt til at spørge statsministeren om hun stadig skal sidde på sin post.« Men i januar fredede DF alligevel ministeren frem til udgangen af marts hvor hun har bestilt en ny dansk undersøgelse.

Flere andre forslag er undervejs i Folketinget hvor der tegner sig et flertal for at udfordre EU-reglerne. Et af dem udvider forbuddet mod bisphenol-A, så det ikke kun gælder sutteflasker. Det hører også under fødevareministeren.

Dertil kommer tre forslag om forbud mod andre hormonforstyrrende stoffer. De hører under miljøminister Troels Lund Poulsen, og i modsætning til fødevareministeren udtrykte han under debatten i Folketinget støtte til forslagene.