ARTIKLER


Fixerum: Lad os lære af EU-naboerne

Kommentar af Britta Thomsen, der er medlem af Parlamentet for Socialdemokratiet
Af Britta Thomsen
7. oktober 2010

Danmark er med helt i toppen, når det gælder en tragisk Europa-statistik. Vi er sammen med Estland og Luxembourg de lande, hvor der hvert år dør flest stofmisbrugere. I gennemsnit er der seks danske stofmisbrugere, der dør af en overdosis hver eneste uge. Det kan vi ikke være bekendt.

Vi burde i stedet hjælpe nogle af samfundets allersvageste og give dem værdighed i livet ved at oprette en række fixe- og brugerrum i København, hvor koncentrationen af hårdtbelastede stofmisbrugere er størst. Her kan de komme og indtage deres stoffer under hygiejniske forhold og under opsyn af sygeplejersker og læger.

Der findes allerede i dag mange fixe- og brugerrum i EU og erfaringerne herfra, der er opgjort af EU’s overvågningscenter på narkotikaområdet, er meget entydige: Fixerummenes sikre omgivelse giver stofmisbrugerne mere velfærd, mindsker deres risiko for at få smitsomme sygdomme, og der er hjælp at hente, hvis de indtager for meget narkotika. De trygge rammer gør ofte stofmisbrugerne klar til forandring, ligesom deres sundhedstilstand forbedres markant. Samtidig viser erfaringerne også, at samfundet sparer store udgifter til HIV- og hepatitisbehandling. Der er altså gode og veldokumenterede argumenter for, at vi også opretter fixe- og brugerrum i København.

Stofmisbrugerne bliver i dag behandlet som vilde hunde. De har ingen rettigheder og er ofte tvunget til at fixe på gaden, på offentlige toiletter, i baggårde eller på legepladser. Der må ikke findes noget mere ydmygende end at stå med bukserne nede om anklerne og kæmpe for at finde en brugbar blodåre til offentligt skue for børnefamilier, turister og tilfældigt forbipasserende.

I en Gallup-meningsmåling kunne man for nylig læse, at et meget stort flertal af danskerne er parat til fixerum. Mere end 7 ud af 10 danskere gav udtryk for, at vi bør indføre fixerum til de hårdest belastede stofmisbrugere.

Så nu må det være slut med den sørgelige tendens, hvor mange Vesterbro-beboere har fået byfornyet deres lejligheder, mens stofmisbrugerne bliver efterladt på gaden og overladt til sig selv. Deres tilværelse skal også fornys. Det er derfor på tide, at der oprettes et fixe- og brugerrum til områdets stofmisbrugere. Det vil være en naturlig opgradering af deres liv og et eksempel på brugbar erfaringsudveksling indenfor EU.