ARTIKLER


Kamp om bankdirektørers bonus

Et flertal i Folketinget har vedtaget et loft over, hvor meget bankdirektører må få i aktier. Men en EU-bestemmelse står i vejen.
Af Sven Skovmand
23. maj 2010

I forbindelse med bankernes krise har det vakt utilfredshed, at mange bankdirektører har fået og stadig får en stor del af deres lån udbetalt i form af aktier.

Denne aflønningsform kan nemlig friste bankfolkene til at gå ind i risikable projekter for herved at øge omsætningen – og værdien af deres aktier!

Et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti har derfor gjort deres støtte betinget af, at bonusens andel af lønnen begrænses til 20 eller 30 procent.

Derfor er de tre partier vrede over, at regeringen uden at fortælle det har sagt ja til et EU-forslag om blot at begrænse aktie-andelen til 50 procent af lønnen. Det skete på et møde i EU's ministerråd, hvor finansminister Claus Hjort Frederiksen var til stede.

Men det fortalte regeringen ikke de andre partier. De blev først klar over situationen, da de kunne læse om den i Jyllands-Posten den 24. marts 2010.

Sagen er ikke afgjort endnu. Den skal behandles af EU-parlamentet til sommer. Oppositionen opfordrer derfor regeringen til at arbejde for, at Parlamentet siger nej til forslaget.

Men hvis det ikke sker, får bankdirektørerne og andre medarbejdere deres ordninger i fred.