ARTIKLER


Kineserne klager over told på sko

EU vil fortsat lægge en høj told på sko fra Kina. Og nu protesterer Kina til Verdenshandelsorganisationen WTO.
Af Sven Skovmand
23. maj 2010

Hvis man ser bort fra biler (10 procent told), cykler (14 procent told) og en række elektroniske produkter (8 procent told), er EU's toldsatser forholdsvis lave. Men de officielle satser fortæller ikke hele sandheden.

Med mellemrum lægger EU nemlig ekstra toldsatser på forskellige varer. Det sker efter krav fra virksomheder i EU, og det begrundes altid med, at der er tale om »dumping«.

Ved dumping forstås, at en vare eksporteres til en lavere pris end den pris, den sælges for i det land, hvorfra den eksporteres.

Kommissionen har stort set aldrig bevist, at der er tale om dumping, men den ekstra told har næsten alitd gjort sin virkning. De eksporterende lande går med til at sætte deres pris i vejret. Så kan de slippe for den ekstra told!

Kina klager til WTO

Denne politik har især ramt produkter fra Kina, og nu har kineserne fået nok.

I december 2009 forlængede EU en ekstratold på mellem 9,7 og 16 procent, der siden november 2006 har været lagt på sko fra Kina. Det har Kina nu klaget over til Verdenshandelsorganisationen WTO. Det oplyser Andrew Willis i euobserver.com den 13. april 2010

Kineserne hævder, at tolden er ulovlig, fordi EU ikke på noget tidspunkt har undersøgt forholdene på det kinesiske marked for sko.

Kineserne støttes af en række firmaer i EU, som nok sælger sko, men får dem fremstillet i Kina. Blandt dem er Timberland, Adidas og det danske Eccolet i Bredebro.

Der er næppe tvivl om, at EU's told er i strid med WTO's regler. Men der kan gå lang tid, før sagen bliver afgjort. Det kan man se af striden om bananer fra Latinamerika, som EU i 1993 pålagde en stor ekstratold. Denne told blev først afskaffet i 2009, skønt WTO på et tidligt tidspunkt erklærede den for ulovlig.

Dyrt for forbrugerne

EU's told på sko er indført af hensyn til fabrikker i især det sydlige Europa, som beskæftiger cirka 260.000 medarbejdere, og som ikke kan klare konkurrencen fra de kinesiske produkter.

Til gengæld er tolden til skade for forbrugerne i lande som Danmark og Sverige, der ikke selv har en produktion af sko.

Den franske økonom Patrick Messerlin beregnede i 2001, at EU's toldpolitik forringer EU-landenes bruttonationalprodukt med mellem 6 og 7 procent.

EU's beskyttelsestold omfatter nemlig mange andre varer end sko. Og netop nu overvejer Kommissionen at lægge en ekstra told på det coatede papir, som produceres i Kina, og som papirfabrikanterne hævder sælges til en pris, der er lavere end omkostningerne ved produktionen.