ARTIKLER


Skal Sarkozy vælge to medlemmer?

Et helt særligt problem ved Lissabon-traktaten er, at den regner med et lidt højere antal medlemmer af EU-Parlamentet end dem, der sidder i dag. Hvor den ved valget gældende Nice-traktat foreskrev, at der skulle være 736 medlemmer, siger Lissabon-traktaten, at der skal være 751. Der skal altså vælges 15 ekstra medlemmer. Hvordan gør man det?
Af Sven Skovmand
28. oktober 2010

I de fleste af de berørte lande er det ikke noget problem. Sverige sørgede således for ved sidste EU-valg at vælge 22 medlemmer, selvom kun de første 20 fik en plads i Parlamentet med det samme.

I Frankrig er det anderledes. Her har man ikke valgt en metode, der gør det muligt at sende yderligere to mandater til Strasbourg. Derfor har det franske parlament, Nationalforsamlingen, vedtaget, at det skal udpege de to sidste medlemmer. Og da præsident Sarkozys parti har flertal i Nationalforsamlingen, kommer Sarkozy reelt til at udpege disse to medlemmer.

Det skaber flere problemer. I en artikel i »Arbejderen« den 20. 10.2010 påpeger Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU, at ganske mange afstemninger afgøres med et snævert flertal. Man risikerer altså, at to ikke-folkevalgte medlemmer kan blive tungen på vægtskålen. Han siger også, at en gennemførelse af det franske forslag vil undergrave Parlamentets påstand om at være et demokratisk valgt organ.

Søren Søndergaard kritiserer derfor udenrigsminister Lene Espersen, fordi hun har fremsat et beslutningsforslag, som går ud på, at Folketinget skal godkende den franske manøvre. Forslaget skal endeligt afgøres ved andenbehandlingen den 9. november.