ARTIKLER


Spillereglerne er for alle

Kommentar af Ole Christensen, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokraterne
Af Ole Christensen
30. november 2010

Som medlem af Europa-Parlamentets beskæftigelsesudvalg arbejder jeg til stadighed for at arbejdstagerne får bedre vilkår i EU. Dette arbejde har på det seneste været stærkt præget af finanskrisen. Mange har således mistet deres job, og må nu vænne sig til en tilværelse som arbejdsløs i kortere eller længere tid. Når det sker i Danmark, er vi heldige at have en velfærdsmodel, der tager økonomisk hånd om og aktivt forsøger at få de ledige ind på arbejdsmarkedet igen. Derfor er jeg også imod de tiltag fra regeringsside, som truer med nedskæringer på dagpenge- og uddannelsesområdet, og dermed pille to af grundpillerne af den danske model væk.

Jeg afviser ikke, at der skal foretages ændringer og besparelser i kølvandet på en af de værste finansielle kriser i nyere tid, men jeg mener på ingen måde, at det vil gavne hverken nuværende eller fremtidige arbejdstagere, at vi som noget af det første begynder at nedbryde den velfærdsmodel, der har gjort Danmark til et af verdens rigeste samfund.

Den danske model er endvidere enestående ved, at den giver et stort ansvar for reguleringen af arbejdsmarkedet til arbejdsmarkedets parter, og således de mennesker, der indirekte bliver allermest berørt af reglerne. Det lyder som sund fornuft, og indebærer derudover, at når aftaler først er indgået, skal de respekteres.

Det er skammeligt, at nogle danske arbejdsgivere og mindre vikarbureauer er godt i gang med at snyde uden om de aftalte overenskomster ved at hyre underbetalt udenlandsk arbejdskraft, der ikke er underlagt de fælles spilleregler.

Jeg mener, at vi hurtigst muligt må sikre vores overenskomstsystem imod denne form for snyd og løndumping. Det kan eksempelvis ske ved at indføre et værn mod dumping, hvor fagforeningerne får adgang til lønoplysninger i disse virksomheder, hvis der er en begrundet mistanke om overenskomstbrud. Vi burde egentlig alle sammen bakke op om de virksomheder, der har ordentlige forhold, når vi handler, spiser på restaurant, bor på hotel osv.

Jeg hilser sådanne tiltag yderst velkommen, og kan kun opfordre andre områder af arbejdsmarkedet til at indføre lignende foranstaltninger, så vi ikke blot forhindrer fremtidig snyd, men også sender et kraftigt signal om, at de fælles spilleregler på arbejdsmarkedet gælder for alle.