ARTIKLER


Tidligere kommissær må trække sig fra bestyrelse

Den tidligere kommissær McCreevy får begrænset sin grådighed
Af Sven Skovmand
30. november 2010

Den tidligere irske kommissær Charlie McCreevy er efter voldsom kritik blevet tvunget til at trække sig fra bestyrelsen i den britiske investeringsbank NBNK, oplyser EUobserver.com den 8.10.2010.

Beslutningen er truffet af EUkommissionens etiske udvalg, og den begrundes med, at McCreevy, der indtil udgangen af 2009 var kommissær for det indre marked, i høj grad beskæftigede sig med bankernes forhold. Desuden har banken netop nu en sag kørende med EU, fordi den ønsker at overtage en række filialer fra andre britiske banker, hvad der har fået Kommissionen til at frygte, at den vil få en alt for stærk stilling på det britiske marked

McCreevys løn i banken var på cirka 450.000 kroner om året, og han ville få fordoblet lønnen, hvis det lykkedes at få Kommissionens tilladelse til overtagelse af filialerne.

Det er ikke usædvanligt, at kommissærer efter deres fratræden får givtige poster i erhvervslivet, men det etiske udvalg har aldrig tidligere grebet ind over for tidligere kommissærer.