ARTIKLER


Tysk-fransk euro-udspil lægger op til uønskede folkeafstemninger

Tyskland og Frankrig vil gøre det muligt at fjerne stemmeretten for EU-lande hvis økonomien ikke er i orden. Forslaget kræver en ændring af Lissabon-traktaten. Irland og Storbritannien vånder sig ved tanken. En dansk folkeafstemning rykker nærmere.
Af Staffan Dahllöf
22. oktober 2010

Det tysk-franske forslag lægger op til en traktatændring senest 2013 med et konkret forslag at tage stilling til i foråret 2011. Formålet er at få indført den "budgetdisciplin" som reglerne for valutaunionen ØMU hidtil ikke har ført til. ØMU'ens spilleregler kaldet Stabilitets- og Vækstpakken gør det muligt at straffe euro-lande med et for stort budgetunderskud.

Nye forslag fra Kommissionen og fra en arbejdsgruppe af alle landenes finansministre lægger op til at sanktioner over for enkelte lande med for store underskud og for stor statsgæld skal kunne indføres hurtigere en hidtil. De forslag er til behandling på et topmødet i Bruxelles i slutningen af ugen. Som en hilsen til det topmødet lancerer Tyskland og Frankrig nu forslaget om yderligere sanktionsmuligheder.

Kattepine i Dublin og London

Problemet med det tysk-franske forslag er at fratagelse af landes stemmeret i EU kræver en ændring af traktaten. Den slags beføjelser har EU i dag kun overfor lande som bryder imod grundlæggende demokratiske principper, ikke overfor lande med for store budgetunderskud eller for stor gæld. For flere EU-lande vil traktatændring indebære krav på folkeafstemning.

Dette er noget af det sidste som den irske regering kan ønske sig skriver Arther Breesly, korrespondent i Bruxelles for The Irish Times. Også i Storbritannien havner regeringen i en kattepine hvis der kommer traktatændringer på bordet. Det lykkedes den tidligere Labour-regering at undgå en folkeafstemning om Lissabon-traktaten. Det kan blive vanskeligt for den nye toparti-regeringen med det EU-skeptiske Tories at gøre det samme.

Dansk afstemning rykker nærmere

Den danske regering og et flertal i Folketinget (alle undtaget Enhedslisten og Dansk Folkeparti) bakker op om nye muligheder for hurtigere at straffe eurolande med for store underskud. Det samme flertal går også ind for muligheden for at straffe lande som i lighed med Danmark ikke har indført euroen som valuta. Men om straffen skal være fratagelse af stemmeret har regeringen og EU-flertallet ikke taget stilling til endnu.

En traktatændring om nye og skærpede spilleregler for eurosamarbejdet gør det nok ikke nemmere at vinde den i forvejen skeptiske danske opinion til fordel for at afskaffe kronen. Men med det tysk-franske forslag bliver det vanskeligt at undgå spørgsmålet om Danmarks stilling i forhold til de øvrige lande, og dermed også en dansk folkeafstemning om euroen.

Læs det det tysk-franske udspil