ARTIKLER


Afgørelse om »Malersyndromet«

En videnskabelig komité i EU giver nu Danmark ret i, at terpentin kan give hjerneskader.
Af Sven Skovmand
13. april 2012

Mineralsk terpentin blev før i tiden meget brugt af malere. Men undersøgelser viste, at det kunne give hjerneskader. Derfor vedtog man i 1988 i Danmark, at stoffet skulle klassificeres som sundhedsfarligt, og at der skulle sættes advarsler på den emballage, der indeholdt terpentinen.

Beslutningen mødte voldsom modstand fra EU. I Kommissionen mente man nærmest, at det var en fiks idé, og man talte hånligt om det danske »malersyndrom«. Man skred dog ikke ind over for Danmark, og de danske myndigheder fik efterhånden samlet så meget materiale frem om stoffet, at det må kunne gøre indtryk. Det mener i hvert fald Miljøministeriets blad Miljødanmark, der i oktober-nummeret skriver om det i en artikel »Danmark vinder kamp om malersyndromet i EU«.

Situationen er ellers alvorlig, for for to år siden blev det vedtaget, at alle miljømæssige særregler senest skal samordnes i november i år. Heldigvis er EU’s videnskabelige komité for fastsættelse af grænseværdier i arbejdsmiljøet i 2007 kommet til det resultat, at stoffet ved længere tids påvirkning kan føre til kroniske hjerneskader. Dermed følger man en indstilling, der kom fra Verdenssundhedsorganisationen WHO i 1996.

Kommissionen skal nu tage stilling til, om mineralsk terpentin skal betragtes som sundhedsskadeligt. Men ifølge Miljødanmarks artikel betragtes det som usandsynligt, at Kommissionen ikke vil tage hensyn til synspunkterne fra komiteen.