ARTIKLER


Danmark har ”stor” medbestemmelse i EU

Det mener Folketingets formand Mogens Lykketoft, der engang sad i socialdemokratiets nej-til-EF gruppe
Af Ole Aabenhus
18. november 2012

Mogens Lykketoft, du sad i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i 1972 og var med i nej-gruppen i dit parti, Socialdemokrater mod EF. Hvad var det for et Europa, du forestillede dig dengang?

Min bekymring dengang var, at EF ville cementere en opdeling af Europa og blive domineret af konservative, katolske kræfter.

Sådan gik det ikke. I dag omfatter EF/EU det allermeste af Europa, og dem der som Norge og Island er udenfor, er alligevel nødt til at tilpasse sig EU uden at have samme indflydelse på udviklingen, som vi har i Danmark

Mener du i dag, at EU har styrket lønmodtagergrupperne i Danmark og i Europa?

Jeg mener spørgsmålet er stillet forkert. Der er meget i den globale udvikling, der risikerer at svække lønmodtagerorganisationerne, men det kan man ikke laste EU for. Snarere tværtimod.

EF/EU har fra starten været anklaget for et demokratisk underskud. Mener du, et sådant underskud eksisterer i dag, og hvor træder det frem?

Der er altid plads til forbedring, men EU er i Danmarkshistorien den første gang, vi har fået en demokratisk medbestemmelse over for de store naboer, der så ofte har afgjort vores skæbne henover hovedet på os.

Og vi har i forhold til hvor få danskere, der er i Europa, en helt uforholdsmæssig stor medbestemmelse på kontinentet.

Det Folketing, du er formand for, har været det første til at forlange, at regeringens ministre skal have et mandat fra den folkevalgte forsamling, før de forhandler i EU. Mener du, det system fungerer optimalt i dag?

Jeg synes faktisk ordningen fungerer efter sin hensigt og sikrer Folketinget bedre indflydelse end de fleste andre parlamenter har.

Tyskland presser i øjeblikket på for at få et europæisk konvent og en ny traktat, altså endnu en ny grundlov for EU. Ser du mulighed for, at man i denne situation kan presse på for at få et mere demokratisk, mere socialt og mere solidarisk EU?

Jeg tror ikke på mulighederne for at vedtage en ny europæisk grundlov eller på traktatændringer i den nuværende europessimistiske stemning i de europæiske befolkninger.

Men jeg tror, at ændringer i den hjemlige partipolitiske balance rundt i landene – og ikke mindst i Tyskland – er afgørende for, om Europa bliver mere socialt og solidarisk.

Burde nationale parlamenter spille en stærkere rolle i et nyt EU?

De nationale parlamenter har en central rolle, hvis de bruger den. Og den vil blive styrket, hvis de – som vi prøver i Folketinget – involverer fagudvalgene langt mere i EU-sagerne forud for den endelige behandling i Europa-udvalget.