ARTIKLER


EP: Landbruget skal forpligtes til at sikre biodiversitet

EU-Parlamentet har i dag vedtaget en resolution, der skal sikre bevaring og genoprettelse af ødelagte økosystemer.
Af Ida Zidore
20. april 2012

EU har ikke levet op til sine 2010-mål for biodiversitet, og derfor bør biodiversitet nu inkluderes i centrale EU-politikområder såsom landbrug og fiskeri. Sådan lyder det fra 414 MEPere, der fredag blev enige om en resolution.

MEP'erne beklager, at foranstaltninger til miljøbeskyttelse under den fælles landbrugspolitik »hidtil ikke har været i stand til at standse det generelle tab af biodiversitet i EU«.

Resolutionen er en opfølgning på den strategi for biodiversitet 2020, som Kommissionen fremlagde i maj sidste år.

Et centralt element i strategien er at sætte navn på miljøskadelige subsidier, der efterfølgende skal udfases inden 2020. 30 pct. af hektarstøtten, der lige nu udgør 75 pct. af EU's samlede landbrugsstøtte, skal bl.a. øremærkes til genoprettelse af økosystemer. I praksis vil det betyde, at landmændene bliver pålagt at afmærke noget af deres jord til økologisk produktion, lyder det fra Kommissionen.

Og hvordan ville man skulle monitorere en sådan omlægning?

»Hvordan EU sikrer, at landmændene overholder en eventuel omlægning til mere økologisk produktion, er et af de svære spørgsmål - bl.a. har man talt om muligheden af satellitfotos«, siger kommunikationsmedarbejder for klimakommissæren, Kristian Ruby, til NOTAT.

»Overordnet handler det også om, hvordan vi sikrer, at de her mål om biodiversitet bliver nået, uden samtidig at kvæle landbruget i administrative omkostninger«,  tilføjer han.