ARTIKLER


EU er vigtigere end svinene

Danmark har indført regler, der skal forbedre svinenes forhold under transport. Men det forbydes af Domstolen.
Af Sven Skovmand
15. april 2012

]

I 2006 fastslog det danske justitsministerium i en bekendtgørelse, at der i lastbiler til transport af svin skal være en etagehøjde på 100 centimeter, og at det skal være muligt i forbindelse med inspektion at kunne etablere en »inspektionshøjde« på 140 centimeter.

Kravet førte til, at Danske Svineproducenter rejste en sag ved EU-Domstolen i Luxembourg, og denne sag har de vundet. Det oplyses i Landbrugsavisen for 22. december 2011 i artiklen »Svineproducenter vinder sag om transport«.

Domstolen erklærede, at begge regler var ulovlige, fordi de gik videre end de regler, som fandtes i de øvrige EU-lande.

»Det er absolut en dag, jeg vil mindes med smil på læben,« siger direktør Hans Aarestrup, Danske Svineproducenter, ifølge bladet.

Har betydning for andre regler.

Men dommen har en betydning, som går ud videre end vilkårene for svinenes transport. Det siger professor Erik Werlauff til Jyllands-Posten for 10. januar 2012 i artiklen »EU-dom sænker danske særregler

Werlauff har været med til at støtte sagen mod den danske regering som advokat for brancheorganisationen European Livestock and Meat Trading Union. Ifølge ham vil dommen på en lang række områder gøre det svært for Danmark at indføre særlige regler. Det gælder inden for områder, hvor der er tale om ting, som kan måles og vejes.

Han siger, at organisationen nu vil undersøge, om der er andre områder, hvor den danske stat er gået for vidt.