ARTIKLER


EU-tilhænger Peter Nedergaard støtter forbeholdene

Professor Peter Nedergaard er kendt som en varm tilhænger af EU. Men det betyder ikke, at han er tilhænger af udviklingen, som den er foregået i de senere år.
Af Sven Skovmand
28. september 2012

»Noget tyder på, at en ny euopæisk integrationsmodel er ved at opstå af euro-krisens aske - Fleks Europa,« skriver han i et indlæg i »Børsen« onsdag den 26. september »Fleks-Europa er fremtiden«.

Han begrunder det med, at læren af euro-krisen er, at man skal vare sig med at anvende én bestemt reguleringsmodel i alle lande. Og det gælder ikke kun euroen.

Det er skidt i tilfælde, hvor der må tages hensyn til de nationale forskelle, siger han og tilføjer:

»Fælles uniformerede politiske løsninger i EU-regi forudsætter en høj grad af ensartethed med hensyn til den økonomiske struktur og den politiske kultur, som ikke findes i virkeligheden i de enkelte medlemslande.

Det sætter de danske undtagelser i et helt nyt lys. Peter Nedergaard mener ligefrem, at Danmark via undtagelser kan bane vejen for et Fleks-Europa, som i stedet for at fragmentere EU bliver EU's overlevelse.