ARTIKLER


Fiskerjolle solgt for 32 millioner

I løbet af fem måneder steg værdien af en lille fiskerbåd fra 40.000 kr. til over 32 mio. kr. Forklaringen er enkel: Individuelle omsættelige fiskekvoter.
Af Rasmus Nørlem Sørensen
16. marts 2012

HM45 er en lille glasfiber-båd, der er lige under fem meter lang. Den har ingen motor eller styrehus til at beskytte fiskeren mod vind og vejr på havet. Båden må altså siges at være et noget usædvanligt indslag i en af verdens mest moderne fiskeflåder.

Derfor kan det også overraske, at prisen på båden HM45 sidst den blev solgt lød på intet mindre end 32.370.000 danske kroner. Grunden er, at det danske kvotesystem binder fiskekvoter og rettigheder til fiskefartøjerne. Og det er netop formålet med HM45 at sikre sig sådanne kvoter.

Båden HM45 har sandsynligvis aldrig været i vandet, men er et godt eksempel på, hvordan der efter indførelsen af individuelle omsættelige kvoter, kan investeres, spekuleres og flyttes rundt på fiskekvoter og rettigheder til at lande fisk.

Velkommen til Det Vilde Vesten
Det danske kvotesystem - IOK eller Individuelle Omsættelige Kvoter - trådte i kraft i den 1. januar 2007, men blev vedtaget i Folketinget et år tidligere. Ifølge professor Thomas Højrup, som er ekspert på området, er kvotepriserne steget med op til 1.000 procent i denne periode. Andre kritikere har karakteriseret kvote-markedet som "det vilde vesten for selskaber og investorer".

HM45 blev som ny købt af fiskeriselskabet August A/S for 40.000 kr. i september 2007. Samme selskab solgte i januar 2009 båden til et konsortium med tre partshavere, hvoraf den ene, Tamme Bolt, var den bestyrende reder i August A/S. Prisen var allerede på dette tidspunkt ni gange højere end oprindeligt, nemlig 370.000 kroner.

Tre uger senere, den 13. februar 2008, blev HM45 tilbagekøbt til August A/S. Prisen var denne gang på 32.370.000 kr. - eller mere end 800 gange højere end bådens værdi bare fire måneder tidligere.

Rip, Rap og Rup
August A/S ejer fem både af præcis samme type og størrelse som HM45 - Poca 475. Tre af dem med navnene Rip, Rap og Rup. Men selve fiskeriet finder sted fra andre skibe af en helt anden størrelse: August A/S ejer seks både på mindst 16 meter. Den største af dem en 20 meter lang trawler på 56 tons.

I 2011 ejede August A/S mere end 7 procent af hele den danske kvote for rødspættefiskeri i Nordsøen plus næsten 10 procent af samme kvote i Skagerrak mellem Danmark og Norge. Dette er måske mere end myndighederne vil acceptere i fremtiden. Folketinget barsler med en række nye regler, der skal lægge et loft på, hvor stor en andel af kvoterne enkelte firmaer og personer må eje. Efter de kommende regler vil loftet sandsynligvis kommer til at ligge på maksimalt 7,5 procent for rødspættefiskeri i Nordsøen og 6,5 procent i Skagerrak.

 

Du kan læse mere om fiskeri i særnummeret af NOTAT om EU's fiskeripolitik (engelsk, pdf):

Can the EU ensure sustainable fisheries?