ARTIKLER


FN: De unge skal ud og møde arbejdsmarkedet i en fart

EU skal lave særlige ordninger for unge nyuddannede, så de hurtigt kan komme ud og møde arbejdsmarkedet. Det konkluderer ny FN-rapport.
Af Tanja Itenov
12. juni 2012

EU har et særligt ansvar for at facilitere mødet mellem unge arbejdsløse og arbejdsmarkedet på tværs af geografiske skel og sektorer.

Det fastslår den internationale arbejdsorganisation under FN, ILO, i en ny rapport.

ILO anbefaler, at EU bl.a. etablerer flere ordninger med løntilskud, tilskud til uddannelse og oplæring på arbejdspladserne for at komme den massive ungdomsarbejdsløshed til livs.

EU er særligt hårdt ramt af den stigende ungdomsarbejdsløshed, der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd indtil videre har ramt over 16 procent af de 16-29-årige.

Tilskudsordninger nu
Unge skal hurtigere ud og møde arbejdsmarkedet - ellers er der risiko for, at arbejdsløshedssituationen i EU bliver forlænget. I sidste ende kan det betyde en endnu større ‘ophobning' af jobsøgende, konkluderer ILO.

Som det ser ud nu, vælger mange unge at forlænge deres studier for at udskyde mødet med arbejdsmarkedet. For at imødekomme det problem, har EU netop lanceret nye tilskudsordninger særligt rettet mod unge jobsøgende.

Ordningerne giver tilskud til unge mellem 18 og 30 år, der vil søge job i EU. De unge kan søge om tilskud til transport til jobsamtaler i udlandet og økonomisk støtte til flytningen, hvis de er heldige at få jobbet.

Ordningerne kan blive en fælde
Kritikere påpeger, at ordningerne kan få negative konsekvenser. Man risikerer at fastholde en hel årgang i midlertidige ansættelser og under ringe arbejdsvilkår som betaling mod at komme ind på arbejdsmarkedet.

Fastansættelser er i mange EU-lande forbundet med lange opsigelsesperioder, og det er vanskeligt for virksomhederne at tilpasse antallet af medarbejdere til produktiviteten. Virksomhederne tøver derfor ofte med nyansættelser.

Den europæiske ungdomsarbejdsløshed er værst i Spanien og Grækenland, hvor den nærmer sig 50 procent.

I ILO's rapport forudser man, at det frem til 2016 vil være et alvorligt problem for unge at komme ind på arbejdsmarkedet.


Læs mere her:

Artikel på Fagligt EU: ILO-rapport: 75 mio. unge uden job

ILO-rapporten The GLobal Employment Trends for Youth Report

Artikel i Spiegel: Europas Zukunft ist arbeitslos

Læs mere om EU's jobsøgningstilskud