ARTIKLER


Mellem vrede og vision

Krisen er fælles, men erfaringerne forskellige – ligesom løsningerne. En krisekonference i Bruxelles løftede på låget.
Af Staffan Dahllöf
27. juli 2012

Der var vrede blandt de 300 i forsamlingen, og der var fortvivlelse. Der var frustration, men også en smule håb. Men mest af alt var der en søgen efter en vej for at komme videre.

Mange var kommet fra Europas periferi: Irland, Portugal, Spanien og Grækenland – de lande, som er hårdest ramt af krisen.

»Vi ser et nyt mønster i de sociale protestbevægelser. Nu er det, EU som står i fokus,« sagde Olivier Hoedeman fra Corporate Europe Observatory (»Overvågningstårnet for det store erhvervsliv i Europa«, red.) – den lobby-kritiske aktivist-organisation, som sammen med forskernetværket Transnational Institute samlede godt 300 deltagere til konference 5. og 6. maj i Bruxelles.

Konferencens titel var »EU in Crisis« – Europa i krise.

I u-landenes fodspor?

Hvis krisens omfang ikke var indlysende for alle fra starten, så blev den sat i perspektiv af Dot Keet, forsker fra Sydafrika:

»Jeg får en frygtelig oplevelse af gentagelse – af déja vu. Europa gennemlever lige nu alt det, vi andre længe har gennemlevet i Afrika og Latinamerika. Når I taler om ulige handelsbalancer, om kapitalflugt, og om at folk emigrerer for at finde arbejde, må jeg bare sige, at det kender vi alt for godt i Syd«.

»Mange af jer taler om at genopbygge og gentænke den europæiske velfærdsmodel. Fint nok, men jeg vil minde jer om, at den europæiske velstand i sin tid blev bygget på grundlag af kapitalstrømmen fra min til jeres del af verden«.

Gæld er konsekvensen – ikke årsagen

Men hvad er kernen i krisen og dens oprindelse?

Trevor Evans, professor i monetær økonomi i Berlin, fremhævede som en af mange deltagere, at de frie kapitalbevægelser og den eksplosive vækst i finans-transaktioner bærer en særlig stor del af ansvaret for krisen.

»Da krisen ramte USA i 2007, gik det ud over mange europæiske banker. De budgetunderskud og den voksende statsgæld, vi ser i dag, er krisens konsekvenser – ikke, som mange fejlagtigt tror, dens årsager. Blandt eurolandene var det kun Grækenland, som havde et for stort budgetunderskud i 2007«.

Myterne skal aflives

Leigh Phillips, tidligere økonomisk redaktør på nyhedsportalen EUObserver, citerede den republikanske præsidentkandidat i USA, Newt Gingrich:

»Gingrich har sagt om krisen i Europa, at årsagen er den europæiske velfærdsstat. Velfærdsstaten har overlevet sig selv, den må afvikles, den er ikke bæredygtig. Vi hører sjældent den slags sagt så direkte i Europa, men det er det perspektiv, vi står overfor«.

Han bemærkede i øvrigt, at »EU-eliten slet ikke er bange for os, vi er kun lige begyndt at tage kampen op«. Men det var Jan Willem Goudriaan, generalsekretær i de offentligt ansattes faglige føderation EPSU (European Federation of Public Service Unions), ikke helt enig i:

»Der har aldrig været så mange protester og strejker som i de to seneste år. Og som deltager i nogle af højniveaumøderne i Bruxelles kan jeg sige: Jo, der bliver lagt mærke til protesterne. Ja, de er bange i toppen«.

Nedskæring: Bevidst strategi eller dumhed

Et gennemgående tema i diskussionerne var en dobbelthed i EU's nedskæringspolitik.

På den ene side blev sparepolitikken beskrevet som uduelig og dum – blandt andet af Mariana Mortágua, økonom og rådgiver for venstrefløjen i det portugisiske parlament.

»Hvordan skal Portugal nogensinde kunne betale af på gælden, når vores økonomi bliver tvunget i recession? Vi er nødt til at have vækst nu,« sagde hun.

På den anden side blev nedskæringspolitikken beskrevet som en meget bevidst strategi:

»De ledende eliter ved lige præcis, hvad de har gang i. Vi skal holde op med at være så pæne overfor dem. Lad os bekæmpe de skiderikker!«, sagde den 77-årige aktivist og forfatter Susan George.

Et nyt, demokratisk Europa

Jakub Patocka, sociolog og miljøaktivist i (det daværende) Tjekkoslovakiet i tiden op til »fløjlsrevolutionen« i 1989, trak en parallel til slutningen af den kolde krig og til Pragmanifestet året før.

»Nu har vi brug for et nyt, demokratisk manifest for hele Europa, og for en alliance mellem de sociale bevægelser, aktivister og valgte parlamentarikere,« sagde han.

Alexis Passadakis, medlem af ledelsen for ATTAC i Tyskland, strejfede et ganske andet, men måske underliggende element i krisen:

»Der eksisterer ikke rigtigt nogen social bevægelse i Tyskland. Mange tyskere har en opfattelse af, at landene i Sydeuropa er usolidariske ved ikke at acceptere reformerne. Samtidig har mange det ikke helt godt med, at Tyskland er den styrende i Europa«.

Den vinkel kogte Susan George ned til et åbent spørgsmål:

»Hvad kan vi gøre for at forandre Tyskland?«