ARTIKLER


Omstridt direktiv ændres under dansk formandskab

EU-Kommissionen forventes at præsentere en nyfortolkning af det i fagforeningsøjne problematiske udstationeringsdirektiv til februar.
Af Andreas Bay-Larsen
13. april 2012

Fagbevægelsen venter med spænding. I februar vil EU-Kommissionen sandsynligvis præsentere en nyfortolkning af udstationeringsdirektivet, som fastsætter reglerne for virksomheder, der tager medarbejdere med over landegrænserne i EU.

Det sendte chokbølger gennem europæiske fagforeninger, da en række afgørelser fra EU-domstolen i 2007-08 begrænsede fagforeningernes ret til at blokere for udefrakommende virksomheder, der medbragte særligt lavtlønnede medarbejdere uden for overenskomsterne – såkaldt social dumping.

Fagbevægelsen mener, at EU-domstolen på grund af uklare formuleringer i direktivet endte med at lægge vægt på virksomhedernes ret til fri bevægelighed på bekostning af fagforeningernes ret til faglige blokader. LO glæder sig over, at reglerne nu skal præciseres – og håber samtidigt på krav om strammere kontrol i fremtiden.

»Vi ser gerne, at EU laver en egentlig tilsynsmyndighed, som kan følge den sociale dumping på tværs af grænserne, og vi ser gerne, at medlemsstaterne forpligter sig til årligt at afrapportere til denne myndighed,« siger lederen af LO's EU-afdeling, Bernt Fallenkamp.

Uenighed i Kommissionen

Foreløbig er det dog småt med nyt fra Kommissionen om, hvad der vil ske, fortæller Emilie Turunen, som sidder i EU-Parlamentet for SF.

»Jeg har ikke kunnet fiske særligt meget ud af dem om indholdet, og jeg tror, at det er fordi, de ikke helt har fundet ud af, hvad de vil,« siger hun om processen, som vil munde ud i et tillæg til de eksisterende regler.

»Vi ved, der kommer et implementeringsdirektiv, som ifølge Kommissionsformand Barroso er lavet til Skandinavien,« siger hun.

Hensynet til Skandinavien skyldes, at direktivet har spillet særligt dårligt sammen med de nordiske landes aftalemodeller på arbejdsmarkedet, hvor løn for eksempel ikke fastsættes ved lovgivning.

Uenigheden i Kommissionen handler sandsynligvis om en mulig »Monti-klausul«, der kan få stor betydning. Navnet kommer fra en stort anlagt rapport om det fælles marked fra 2010, hvori den tidligere EU-kommissær og nuværende premierminister i Italien, Mario Monti, anbefaler, at man udover at afklare fortolkningen og implementeringen af udstationeringsdirektivet også »indfører en bestemmelse, der garanterer strejkeretten.«

»Jeg kan forestille mig, at det er det, de skændes om i Kommissionen,« siger Emilie Turunen.

DA imod justeringer

Ansættelsesretslig chef i arbejdsgiverforeningen DA, Flemming Dreesen, ser ingen grund til at justere udstationeringsdirektivet, som han mener, er fortolket tilstrækkeligt af EU-domstolen. Også en Monti-klausul er han skeptisk over for.

»Der tror jeg egentlig, at fagbevægelsen skal passe på, at de ikke laver et selvmål. For hvis man laver noget på EU-niveau om konfliktretten, så kan de risikere, at de rent faktisk lukker EU mere ind i det, og jeg har indtryk af, at det ikke er det, de vil,« siger han.

Arbejdsgiverforeningen er dog enig med LO i, at et bedre samarbejde over grænserne kan være frugtbart. Især over for »postkasseselskaber« – fupselskaber, der udelukkende er oprettet for at misbruge reglerne i udstationeringsdirektivet.

»Det er klart, at så er det også noget, der grænser til fup og svindel. Men jeg har ikke indtryk af, at det som sådan er postkasseselskaber, der er problemet på det danske arbejdsmarked,« siger Flemming Dreesen.

Når Kommissionen præsenterer sit forslag, skal beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) efterfølgende lede forhandlingerne i Ministerrådet frem til juli, hvor Cypern overtager formandskabet.