ARTIKLER


Parlamentet suspenderer samarbejdet med Rådet på fem områder

Parlamentet har i dag besluttet at suspendere samarbejdet med Rådet på fem områder. Det sker efter en intens debat om Schengen-spørgsmålet.
Af Sven Skovmand
14. juni 2012

Europa-Parlamentets formandskonference besluttede i dag efter en intens debat at stoppe samarbejdet med Rådet om fem lovforslag, indtil der er kommet en tilfredsstillende løsning i forhold til beslutningerne på Schengen.

En aftale om grænsekontrol har vakt Parlamentets vrede, fordi Ministerrådet har vedtaget, at de enkelte lande på bestemte vilkår kan lukke deres grænser ved store strømme af flygtninge.

Ministerrådet har nemlig samtidig vedtaget, at bestemmelsen ikke skal godkendes af Parlamentet.

Vreden blev i første omgang rettet mod Morten Bødskov, fordi han var formand for det møde blandt EU's justitsministre, hvor beslutningen blev truffet.

Siden er vreden dog rettet mod samtlige justitsministre, og Parlamentet har vedtaget, at det vil indstille samarbejdet med Ministerrådet om 10 juridiske sager. Det oplyser Jyllands-Posten den 14. juni 2012.

En overgang var der frygt for, at samarbejdet skulle omfatte alle Ministerrådets beslutninger under det danske formandskab, der slutter med udgangen af juni. Det kom dog ikke til at ske.