ARTIKLER


Regler for biobenzin bør strammes

Connie Hedegaard arbejder for stramninger af produktionen af biobenzin - som Kommissionen tidligere har talt for skulle vokse.
Af Sven Skovmand
11. maj 2012

EU-Kommissionen overvejer nu at stramme reglerne for den biobenzin, som man tidligere har krævet skal puttes i bilernes benzin. Det skriver Jyllands-Posten den 9. maj i »EU kan lukke grøn industri« og »Forskere: Grøn industri er varm luft«.

Kommissionens overvejelser skyldes en rapport, som på Kommissionens egen opfordring er udarbejdet af International Food Policy Research Institute, IFPRI. Den vurderede virkningen af EU's beslutning om, at 10 procent af bilernes brændstof i 2020 skal komme fra biobrændstof, og den var meget hård i sin kritik.

Den oplyste således, at en opfyldelse af Kommissionens krav vil kræve landområder, der svarer til knap 20.000 kvadratkilometer, hvad der betyder, at skove og savanner skal pløjes op. Det vil medføre et ekstra CO2-udslip på 495 millioner tons. I værste fald kan brugen af biodiesel føre til, at udslippet af CO2 bliver større end ved brug af benzin eller diesel.

EU's klimakommissær, Connie Hedegaard, går på baggrund af rapporten ind for, at der skal laves et miljøregnskab for alle biobrændstoffer, og at man skal tages hensyn til den skadelige virkning, som en udvidelse af landbrugsarealet vil få. Og kun de biobrændstoffer, der har en positiv virkning på klimaet, skal kunne godkendes.

Men Connie Hedegaards forslag vil uden tvivl møde kraftig modstand. For ifølge Jyllands-Posten er der opbygget en stor industri til fremstilling af biobrændstof, og den har en produktionskapacitet på ikke mindre end 22 millioner tons.