ARTIKLER


Strasbourg-domstolen går imod Italiens udvisning af flygtninge

200 flygtninge har fået medhold i, at Italiens udvisning af flygtninge til Libyen var ulovlig.
Af Sven Skovmand
24. februar 2012

Den europæiske domstol for menneskerettigheder i Strasbourg afsagde den 23. februar en dom, der gik ud på, at Italiens udvisning af flygtninge til Libyen er ulovlig, fordi man ikke forinden undersøger den situation, som flygtningene vil være i, når de igen kommer til Libyen. Det oplyser EUobserver.com den 23. februar 2012.

Sagen drejer sig om 200 flygtninge, deriblandt 11 fra Somalia og 13 fra Eritrea, der blev samlet op fra den båd, som de befandt sig i. Det skete cirka 50 kilometer syd for øen Lampedusa, som er målet for mange af de flygtninge, der krydser Middelhavet for at komme til Italien og dermed til EU.

Flygtningene blev straks efter sejlet tilbage til Tripoli i overensstemmelse med den aftale, der i 2009 blev indgået mellem Italien og Libyens daværende leder, oberst Gadaffi. Aftalen blev ganske vist midlertidigt ophævet i februar 2011, men den blev i praksis genoptaget efter Gadaffis død. Behandlingen fik flygtningene til at klage til domstolen i Strasbourg, hvor de altså nu har fået medhold.