ARTIKLER


Tager ikke hensyn til underskrifter

Over 1 million underskrifter kræver bedre vilkår for transport af husdyr. Men det vil Kommissionen ikke give.
Af Sven Skovmand
1. august 2012

På initiativ af blandt andre det socialdemokratiske medlem af EU-Parlamentet Dan Jørgensen er der sat en indsamling af underskrifter i gang mod EU's mishandling af husdyr, der transporteres over lange afstande.

Der er allerede nu indsamlet 1,1 million underskrifter, hvilket ligger over den ene million, som kræves i Lissabon-traktaten. Men Kommissionen tager ikke hensyn til underskrifterne. Det oplyser Folkebevægelsens medlem af Parlamentet, Søren Søndergaard, i kommentaren »Det er svineri« i »Arbejderen« 15.5.2012.

I en tale i EU-Parlamentet den 8. maj oplyste den ansvarlige kommissær John Dalli, at 60-70 procent af dyrene transporteres i over otte timer, og at en ændring af dette forhold vil have økonomiske virkninger. Han sagde derfor på Kommissionens vegne, »at tiden ikke er inde til at foreslå sådanne ændringer af dyretransport-reguleringen, og at vi ikke planlægger et sådant skridt«

Ifølge EU-reglerne kan svin transporteres på lastbiler i op til 24 timer. Derefter skal de have et døgns pause, hvorefter de igen kan transporteres i 24 timer.