ARTIKLER


5 skarpe til Eva Kjer Hansen


Af Ida Zidore
1. august 2013

 Hvilken betydning har EU’s øgede indflydelse på den økonomiske politik?

»Jeg synes, det betyder rigtig meget, at vi gennem stabilitets- og vækstpagten og det, der omgiver den, har fået en stærkere styring af landenes økonomier. EU er kommet ind i kernen af den nationale kompetence med landespecifikke anbefalinger og forslag til reformer«.

 

Hvad har det af betydning for demokratiet?

»Forudsætningen for, at man kan bruge de demokratiske metoder er, at man kan følge med i, hvad der rent faktisk foregår. Men det er en udfordring for de nationale parlamenter i dag. Det er derfor, jeg nu har taget initiativ til, at Finansudvalget og Europaudvalget kalder regeringen i samråd på de væsentlige tidspunkter i forhold til det europæiske semester«.

 Er EU’s kontrol med den danske finanslov et tilbageskridt for demokratiet?

»Nej, jeg synes, det er et rigtigt skridt. Vi er nødt til at have bedre økonomisk styring i det europæiske samarbejde. Men jeg synes, man er nødt til at have mere fokus på den demokratiske legitimitet«.

 

Er det ikke vigtigere af få styrket Europa-Parlamentet end de nationale parlamenter, hvis vi vil have mere europæisk demokrati?

»Europa-Parlamentet har sin rolle, og Folke-tinget har sin rolle. Europa-Parlamentet fører kontrol på europæisk plan. De nationale parlamenter skal kunne føre bedre kontrol med, hvad deres regeringer gør. Det er jo derfor, vi sidder fredag efter fredag i Europa-udvalget og giver mandat til regeringen. Men for at vi også skal kunne være med undervejs i processen, har vi lavet den her aftale om løbende samråd«.

 

Hvis de nationale parlamenter gerne vil have mere indflydelse i EU, hvorfor bliver det gule kort så ikke brugt mere?

»Det gule kort (nationale parlamenters mulighed for at blokere eller udskyde et forslag fra Kommissionen, hvis det strider mod nærhedsprincippet, red.) er efter min mening en narresut. Det er ikke noget, vi kan bruge til noget videre. Det vi skal diskutere er, hvordan vi kan forbedre vores daglige arbejde i de nationale parlamenter, så vi kan spille en større rolle i Europa-politikken«.