ARTIKLER


Alvorlige fejl ved EU's atomkraftværker

Det vil koste op imod 200 milliarder kroner at bringe forholdene i orden


Af Sven Skovmand
17. januar 2013

Sikkerheden på atomkraftværkerne i EU er langtfra tilfredsstillende, oplyser EUobserver.com 4.10.2012. Det fremgår af den undersøgelse, som Kommissionen bestilte for et år siden på baggrund af katastrofen ved Fukushima-værket i Japan.

134 værker er blevet undersøgt, og af dem havde 54 ikke vurderet virkningerne af et jordskælv, mens 62 ikke havde vurderet virkningerne af en oversvømmelse. I 24 af værkerne vil det være umuligt at foretage den nødvendige kontrol, hvis adgangen til hovedkontrolrummet er spærret, eller rummet er forurenet af radioaktivitet. I hele 121 værker fandt man mangelfulde instrumenter, og 34 vil ikke være tilstrækkeligt indkapslet, hvis der sker en ulykke.

EU's energikommissær Günther Oettinger er alligevel tilfreds med den almindelige sikkerhed i atomkraftværkerne, men han oplyser, at det vil koste mellem 10 og 25 milliarder euro (mellem 75 og 188 milliarder kroner) at bringe tingene i orden.

Greenpeace er mindre tilfreds. Man påpeger, at undersøgelsen overhovedet ikke har beskæftiget sig med risikoen for terrorisme og flystyrt, og at man ikke har taget hensyn til værkernes alder, som i sig selv er en sikkerhedsrisiko.

I Flensborg Avis for 4.10.12 skriver redaktør Bjarne Lønborg i lederen »EU uden reel indflydelse på kernekraftsikkerhed«, at det virkelig problem er, at man ikke kan være sikker på, at der sker de nødvendige forbedringer.

»Det helt store problem skal søges i, at EU i virkeligheden ingen muligheder har for at gribe ind over for sikkerhedsproblemer på trods af, at der næsten ikke er grænser for, hvilke reguleringer og regler det europæiske samarbejde i øvrigt beskæftiger sig med ned i mindste detalje. Kernekraftsikkerhed ligger nemlig udelukkende i de enkelte nationalstaters regi, uagtet at netop radioaktiv forurening er komplet uafhængig af landegrænser, som det med al afskrækkende tydelighed måtte konstateres under Tjernobyl-katastrofen,« skriver han.