ARTIKLER


Arbejdsgiverne er ikke helt tilfredse

Mellemfornøjet. Det er måske en dækkende beskrivelse af, hvordan de danske arbejdsgivere ser på EU’s indblanding i arbejdsretten.
Af Staffan Dahllóf
17. januar 2013

Dansk Arbejdsgiverforening er godt tilfreds med, at forordningen, som skulle regulere strejkeretten i EU – »Monti II»- forordningen – blev taget af bordet. DA havde lavet et langt og udførligt høringssvar, hvor man tog afstand fra forslaget, som oprindeligt var rejst på baggrund af EU-Domstolens afgørelser i Viking- og Laval-sagen (se side 4-5). Det lå uden for EU's beføjelser, mente organisationen.

DA's grundlæggende og ofte gentagne holdning er, at arbejdsmarkedsforhold i Danmark bedst reguleres på den danske måde, det vil sige i forhandlinger mellem parterne.

På den anden side havde de danske arbejdsgivere ikke de samme problemer med resultaterne af Viking- og Laval-sagerne, som fagbevægelsen har.

Flemming Dreesen, ansættelsesretschef i DA, siger om organisationens holdning:

»Vi ser ikke EU-Domstolen som en trussel. Vi ser den som en del af den tid, vi lever i. Arbejdsretten er også omfattet af EU-lovgivning, spørgsmålet er bare hvordan, og konfliktretten har altid haft grænser. Der er ikke en særlig have, hvor arbejdsretten er fredet«.

Der vil komme en ny sag

På den anden side er det et område, som Flemming Dreesen alligevel holder et vågent øje med:

»Jeg bed mærke i, at der var en udtalelse fra Emilie Turunen (SF) i IMCO (EU-Parlamentets udvalg for det indre marked), hvor hun gik i retning af at regulere konfliktretten. Den diskussion er ikke død politisk. Det, vi nu venter på, er, at der vil komme en ny sag«.

Samtidig har Europa-Domstolen i Strasbourg udtalt sig til forsvar for konfliktretten?


»Ja, og der er ingen tvivl om, at EU-Domstolen lytter til Strasbourg, men det vil altid afhænge af den konkrete sag, hvor langt EU-Domstolen vil gå. I Laval-sagen gik man længere, end vi ville ønske med hensyn til f.eks. begrundelse«.