ARTIKLER


Dan Jørgensen, MEP (S)

Andreas Marckmann stiller skarpt på EU-parlamentarikerne

 

 


Af Andreas Marckmann
1. maj 2013

Hvad er løsningen for bankerne?

»Vi bør få en bank-union som den, der er på trapperne, med bedre kontrol med bankerne. Det er i alles interesse, for når det går dårligt for bankerne i et land, så spreder det sig som ringe i vandet over grænserne«.

 

Hvilken rolle har bankerne i dine øjne spillet for krisen i Cypern?

»I Cypern har bankerne været den altoverskyggende årsag. Det har været en decideret bankkrise, hvor man i Grækenland har talt mere om en statsgælds-krise«.

 

Bankunionens tilsyn kommer nok til at gælde de 150-200 største banker, men der var tale om, at det skulle gælde op mod 8000. Er det den bedste løsning kun at holde øje med de største?

»Vi ved ikke, hvor det ender. Men det giver bedst mening at gøre noget på europæisk niveau, når bankerne har grænseoverskridende effekt.

Der er ikke megen mening i, at man fra Bruxelles blander sig i, hvordan en mindre sparekasse i Nordjylland gebærder sig, imens man selvfølgelig skal holde øje med Nordea og Danske Bank«.

 

Sverige og Storbritannien har meldt ud, at de ikke vil være med i tilsynet. Jeg kan forstå, at den danske regering først vil tage stilling, når bankunionen er klar. Hvad mener du?

»Det er altid fornuftigt at vente med at sige ja eller nej, til man ved, hvad der foreligger. Derfor undrer det mig, at to lande allerede har sagt nej.

Jeg tror, Danmark ender med at sige ja, men det er ikke til at sige – også fordi vi har et euroforbehold«.

 

Der er lagt op til mere kontrol, mere åbenhed og en egenbetalt ”forsikring”. Bliver bankerne behandlet for hårdt med den her bankunion?

»Nej, det synes jeg ikke. Bankerne har været medskyldige i finanskrisen, nogle steder mere end andre, og derfor er det i borgernes – og bankernes – interesse, at vi tager hårdere fat«.

 

Hvad bør EU gøre i forhold til Cypern?

»Der er allerede lavet en hjælpepakke, hvor EU betaler 10 af de 17 mia. euro, der er brug for, så bankerne ikke går ned (tal pr. 10. april. red.). Bankerne udgør syv gange Cyperns BNP, så EU har reddet Cypern fra bankerot«.