ARTIKLER


Dennis Kristensen frygter EU's indgriben

Mener, at Finanspagten truer den danske model.


Af Sven Skovmand
17. januar 2013

Søndag den 28. oktober 2012 modtog formanden for Forbundet af Offentligt Ansatte, Dennis Kristensen træskoprisen fra Folkebevægelsen mod EU for sin modstand mod EU's beslutninger på arbejdsmarkedet. Det skete på Folkebevægelsens landsmøde i Gladsaxe.

I sin takketale udtrykte Dennis Kristensen bekymring for den fremtidige udvikling på det danske arbejdsmarked. Senest er den danske model for arbejdsmarkedet blevet truet af Finanspagten, der ligner en spare-vej, som betales af almindelige mennesker og ikke mindst offentlige ansatte.

Samtidig trues lønningerne af arbejdskraftens frie bevægelighed, som betyder, at man skal konkurrere med arbejdsmarkeder, som er langt bagefter med hensyn til løn- og arbejdsvilkår og sociale rettigheder. Fagbevægelsen kræver, at østeuropæisk arbejdskraft skal have de samme løn- og arbejdsforhold som danske arbejdere. Men problemerne vokser, og det er tvivlsomt, om fagbevægelsen kan vinde denne kamp.

»Er det for kættersk at tænke, at vi skal sige nej til konkurrence på løn- og arbejdsvilkår og dermed kræve begrænsninger i det indre marked, når nye medlemslande kommer til?« spørger han.

Dennis Kristensens tale kan i uddrag læses i »Arbejderen« for 31. november 2012 under overskriften »Tak for træskoprisen«