ARTIKLER


En Social Pagt for Europa

Hvad den Europæiske Faglige Sammenslutning har vedtaget.
Af
17. januar 2013

»Vi, som står sammen i den Europæiske Faglige Sammenslutning og som fagforeningsledere i Europa - er vidne til øget ulighed, stigende fattigdom, tårnhøj arbejdsløshed, usikkerhed i ansættelsen – hvilket især rammer de unge – samt stigende skepsis over for det europæiske projekt«.

Sådan indledes Den Sociale Pagt, som EFS, Den Europæiske Faglige Sammenslutning, vedtog i juni.

»Vi ser med bekymring en stigende nationalisme, racisme og fremmedhad. Denne tendens, som forværres af en konkurrence på lave lønninger, risikerer at føre til en afvisning af det europæiske projekt, som EFS altid har støttet op om.

Vi kan konstatere, at efterkrigstidens sociale konsensus, som førte til etableringen af den Europæiske Union og til en europæisk velfærdsmodel, er truet«.

EFS, Den Europæiske Faglige Sammenslutning mener, at bl.a. følgende elementer skal indgå i Den Sociale Pagt:

- Kollektive forhandlinger og social dialog:

Frie kollektive forhandlinger og social dialog er integrerede dele af den europæiske samfundsmodel. Begge skal garanteres – både nationalt og på EU-plan...

- Økonomisk samordning af bæredygtig vækst og beskæftigelse:

Øjeblikkelige tiltag med henblik på at løse gældskrisen og give ECB (Den Europæiske Centralbank) status af nationalbank, hvilket vil gøre banken i stand til at udstede euro-obligationer... Ordentlige lønninger til alle, hvilket vil bidrage til vækst og intern efterspørgsel... Foranstaltninger der skal forbedre jobkvaliteten og bekæmpe usikre ansættelsesforhold og misbrug af ansættelsesformer som deltid, midlertidig ansættelse og tidsbegrænset ansættelse.

- Økonomisk og social retfærdighed:

Stop for skattely, skatteunddragelse, skattesvig, korruption og sort arbejde... Konsekvente tiltag imod spekulation... Løndannelse skal fortsat være et nationalt anliggende... Minimumsbeskatning af virksomheder, eventuelt med indførelse af en minimumsskatteprocent på 25%...

»Vi opfordrer de europæiske arbejdsgiverorganisationer, EU's institutioner, de nationale regeringer og støtteorganisationer til at engagere sig i debatten om dette forslag fra EFS om en social pagt for Europa«.