ARTIKLER


EU er en fordel for arbejdstagerne

Interview med Ole Christensen, der er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokraterne
Af Andreas Marckmann
17. januar 2013

Er EU en fordel eller en ulempe for arbejdstagerne?

»EU er en stor fordel. Det indre marked betyder, at vi kan sælge varer til hinanden på tværs af landegrænser, og mellem 70 og 80 procent af alt det, vi producerer i Danmark, bliver købt i de 26 andre EU-lande. Hvis ikke de gjorde det, havde vi ikke det antal arbejdspladser, vi har«.

Hvad kan EU gøre for at sænke arbejdsløsheden?

»Det er i de enkelte lande, de økonomiske reformer skal gennemføres. Det er vigtigt, at EU sætter en vækstdagsorden, men det er lidt svært, når der er lande, der ikke har holdt sig synderligt til de regler, der er aftalt. Tyskerne vil ikke længere betale til lande, der har virkelig ondt i økonomien. Det skal de have styr på. Men der skal også være et vækstspor«.

På venstrefløjen taler man tit om »Det sociale EU», ligesom det i traktaten lyder, at EU skal være en »social markedsøkonomi». Tror du på det sociale EU?

»Jeg arbejder for det hver eneste dag, og det har jeg gjort i alle otte år, jeg har siddet her i Europa-Parlamentet. Men der har også alle otte år været et stærkt politisk flertal til højre. Så der er ingen tvivl om, at markedet får en større plads end mennesket. Jeg mener stadig, der er gode sociale ting i EU's grundlag, men ikke nok. Vi ser stadig, at der ansættes folk på kummerlige vilkår, især i Syd- og Østeuropa«.

Kritikere mener, at EU i en række domme har slået fast, at eksempelvis den danske strejkeret ikke gælder, hvis man vil konflikte for udlændinges vilkår i Danmark. Er det rigtigt?

»Vi har fået et Charter for Grundlæggende Rettigheder, der beskytter konfliktretten. Det er juridisk bindende. Men der har aldrig været en eneste sag i Danmark. Der har været sager i andre lande, men det er lige netop det, vi prøver at løse i EU - blandt andet med udstationeringsdirektivet«.

Har vi en stærk fagbevægelse på EU-plan?

»Der er en stærk fagbevægelse på EU-plan. Men det er en udfordring, at vi ikke er ens. Vi skal f.eks. ikke regne med, at Grækenland vil have det samme arbejdsmarked, som vi har i Danmark«.