ARTIKLER


EU-patent kan true små virksomheder

Dommer frygter, at mindre virksomheder vil få store problemer med retssager, hvis vi siger ja til patentet.


Af Sven Skovmand
13. april 2013

På »Ingeniøren«s hjemmeside Ing.dk advarer sagkyndig dommer ved Sø- og Handelsretten Ejvind Christiansen imod den europæiske patentdomstol. Det kan læses mandag den 11. februar 2013 under overskriften »Bølge af patentsager truer danske virksomheder«.

Ejvind Christiansen frygter, at især mindre virksomheder vil kunne komme i klemme, når den nye EU-patentdomstol træder i kraft. De er jo i modsætning til de store virksomheder ikke gearet til retssager, siger han, og tilføjer, at der med det nuværende udkast til regelsæt er »lagt op til en praksis, som kommer til at kræve veltrænede juridiske muskler, hvis man ønsker en fair rettergang.«

Problemet er, at patentretssagerne ifølge udkastet ikke må tage mere end ét år, og at den sagsøgte kun har tre måneder til at fremlægge beviser for sin uskyld. Og det kan være noget nær en umulig opgave. Specielt fordi den sagsøgte ikke får mulighed for at styrke sit forsvar med flere argumenter eller beviser, når retssagen først er skudt i gang. Den, der sagsøger, har derimod al den tid, han har brug for.

»I praksis vil det betyde, at danske virksomheder må forberede sig på at blive sagsøgt, inden de overhovedet er anklaget for noget,« siger Ejvind Christiansen, der tilføjer, at der ofte bliver tildelt patent på opfindelser, som ikke opfylder kravene ved nærmere eftersyn.

Denne oplysning bekræftes af Jens Schovsbo, der er forsker i immaterialret ved Københavns Universitet. Han frygter, at billigere patenter vil føre til flere ansøgninger og derfor et øget pres på godkendelsen af deres kvalitet.