ARTIKLER


Hvad sagde David Cameron?

Den britiske premierministers skelsættende Europatale er blevet omtalt overalt. Men hvad sagde han præcist? Vi bringer uddrag og henviser til den fulde tekst.


Af Ole Aabenhus
1. april 2013

Efter adskillige udsættelser holdt den britiske premierminister David Cameron den 23. januar sin store Europatale på nyhedsbureauet Bloombergs bureau i London.

Det er her, han ridser op, hvad Storbritannien vil – og ikke vil – i Europa. Det er her, han lover det britiske folk en folkeafstemning i 2017 – hvis hans konservative regering bliver genvalgt i 2015. Men det er også her, han siger, at han ønsker at blive i EU, hvis blot han kan få en ny form af EU-medlemskab, hvor man udelukkende er med i det Det Indre Marked.

Det følgende er centrale citater fra talen, som vil kunne læses i sin helhed på www.notat.dk > Skrifter.

 

»Jeg taler som britisk premierminister med en positiv vision for Den Europæiske Unions fremtid. En fremtid, som Storbritannien ønsker, og bør ønske at spille en bindende og aktiv rolle i«.

»Vi er en ø-nation – uafhængig, oprigtig, passioneret i forsvaret af vores uafhængighed. Denne britiske bevidsthed er lige så vanskelig at ændre, som det ville være at tømme Den Engelske Kanal. Det er derfor, vi har et mere praktisk end følelsesbetonet forhold til Den Europæiske Union... Men vi bliver ikke af den grund mere u-europæiske«.

 

»Når valget kommer, bliver det et reelt valg...  mellem udmelding eller deltagelse i en ny aftale, hvor Storbritannien står i spidsen for fælles aktioner i spørgsmål som udenrigspolitik og handel, og hvor vi lader døren stå vidt åben for nye medlemmer«.

»Det næste konservative partiprogram i 2015 vil indeholde en anmodning om et mandat fra det britiske folk til, at en konservativ regering i det næste parlament kan forhandle om en ny aftale med vore europæiske partnere. – Det vil være med det indre marked som en hjertesag«.

 »Når vi har forhandlet denne nye aftale hjem, vil vi give det britiske folk mulighed for at deltage i en folkeafstemning med et meget enkelt ja eller nej. At forblive i EU på de nye betingelser eller trække sig helt ud. – Det vil blive en JA/NEJ-folkeafstemning«.

»Selvfølgelig kan Storbritannien gå sin egen vej i verden, uden for EU, hvis det er det, vi vælger. Det kan alle andre medlemsstater også. Men spørgsmålet er, om det vil være den bedste fremtid for vores land«.

»Hvis vi forlader EU, kan vi selvfølgelig ikke forlade Europa. Europa vil fortsat i mange år være vort største marked og geografisk forblive vores nabo altid. Vi er bundet sammen af et komplekst net af juridiske forpligtelser. – Selv hvis vi trak os helt ud, vil beslutninger truffet i EU fortsat have stor virkning i vort land. Men vi vil i så fald have mistet alle vore vetomuligheder og vores stemme i sådanne beslutninger«.

»Hvis vi forlader Den Europæiske Union er det ikke en returbillet. Så vi behøver tid til en ordentlig og grundig debat«.

»Jeg tror fuldt og fast på, at Storbritanniens interesse tjenes bedst i en fleksibel, tilpasningsdygtig og åben Europæisk Union, og at en sådan union er bedst, hvis Storbritannien deltager i den«.

(Oversættelse Karen Krog)